Nieuw voor Van Dale! Over datahonger en datavlucht.

  10 augustus 2017  |    Blog

Middenin de komkommertijd trekken twee berichten mijn aandacht, met ‘data’ als gemene deler. Ik lees over datahonger bij de NOS en datavlucht in het Parool. Woorden die Van Dale nog niet hebben gehaald, maar vast een goede kans maken voor de nieuwe editie. Honger en vlucht, woorden die een urgentie, een haast willen uitdrukken, want de dynamiek van digitalisering is enorm .

In heel korte tijd is een compleet nieuwe sector ontstaan, sinds 2015 georganiseerd via de Dutch Datacenter Association. Hun website staat vol interessante weetjes. Wist u dat die ‘online sector’ de grootste sector qua buitenlandse investeringen in Nederland is? En de Nederlandse digitale datahub één van de belangrijkste datahubs in de wereld? Net zoals de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol, is het de toegangspoort naar Europa. Bedrijven uit de hele wereld gebruiken Nederland als distributiepunt van data en als belangrijke vestigingsplaats voor hun datacenters, cloud applicaties of hun hoofdkantoren.

Maar eerst terug naar die datahonger en –vlucht. Wat kunnen en willen we ermee? Relevante vragen voor ons als ontwikkelaar van werklocaties in de Amsterdam Airport Regio.

Honger
Ons dataverbruik groeit exponentieel. Wij krijgen maar geen genoeg van onze Smartphones en sluiten steeds meer en grotere databundels af. In 2016 werd er volgens de Autoriteit Consument & Markt door Nederlandse mobieltjes 185 miljard MB aan data verbruikt. Dat is een toename van 63 procent ten opzichte van een jaar eerder, en van meer dan 500 procent ten opzichte van 2013. Het aantal verstuurde sms’jes neemt de laatste jaren juist steeds verder af en is ook afgelopen jaar weer gedaald. Overigens werd het eerste sms’je ter wereld pas in 1992, via een pc verstuurd. Ook onze keuze voor snel internet en het groeiend aantal apparaten aangesloten op het ‘internet of things’, voedt onze honger naar data. Zo steeg dit aantal apparaten van 1,2 miljoen eind 2013 tot bijna 4 miljoen eind 2016.

Vlucht
Brexit leidt niet alleen tot verhuizingen van financiële instellingen, maar naar verwachting ook tot een data-exodus. Katalysator is de Europese Safe Harbouring Act (regels voor privacy en beheer). In Groot-Brittannië opgeslagen computerdata valt hier straks niet meer onder. Concreet is het gevolg dat deze computerdata en dus de datacentra die de opslag verzorgen, een plek in de EU gaan zoeken. Amsterdam geldt nu na Londen, maar vóór Parijs, Dublin en Frankfurt, al als belangrijkste vestigingsplek voor datacentra.

Versnellen
Als ontwikkelaar van werklocaties in de Amsterdam Airport Regio, merken wij de digitale dynamiek ook fysiek en proberen datacentra goed te faciliteren. Op meerdere van onze locaties hebben zich datacentra gevestigd en er is nog voldoende ruimte voor nieuwe klanten. Ook hebben we samen met Green It Amsterdam een plan ontwikkeld voor een state-of-the-art Green Data Center Campus op Schiphol Trade Park. We zullen wel moeten versnellen als er ook nog eens heel veel data vanuit Groot-Brittannië bij komt. Niet alleen versnellen in het beschikbaar hebben van de juiste plekken, maar ook de benodigde stroomcapaciteit. En die stroom moet steeds vaker uit hernieuwbare bronnen komen en herbruikbaar zijn. Laten we ons daar met z’n allen voor inzetten.

Jeanet van Antwerpen