20 februari 2018  |    Nieuws

Op 20 februari publiceerde de NRC het artikel Wageningen Universiteit wist video na druk firma. Daarin werd een verkeerde weergave van de feiten gegeven. Hieronder een juiste weergave van de feiten.

SADC heeft de Wageningen Universiteit (WUR) niet gevraagd of onder druk gezet om de video te verwijderen.

De WUR heeft na interne afweging de video offline gehaald. De argumentatie die de WUR aanhaalt voor het verwijderen van de video is dat het van belang is dat er in de gepresenteerde case evenwicht is in analyse. Na verdere interne afweging is geconstateerd dat de video aangepast wordt op 6 maart. Omdat dit om een beperkte aanpassing gaat heeft de WUR besloten op 21 februari de ‘oude video’ online te zetten totdat de nieuwe video er is.

Voor een verdere toelichting adviseren we contact op te nemen met de WUR (0317-482 466).