Ondernemen in de Tuinen van West

  12 februari 2016  |    Blog

Op donderdagmiddag 11 februari hebben de ondernemersvereniging Tuinen van West (TvW) en SADC een miniconferentie georganiseerd voor ondernemers in het gebied. Het doel van de conferentie: beter kansen benutten voor de samenwerking in de TvW. De ondernemers bespraken die kansen die zij zagen aan de hand van de thema’s: energie, gezamenlijk beheer/ afval/ grondstoffen; en programmering. Ze konden elkaar vragen stellen en aangeven met welke gelijkgestemde ondernemer ze wel zouden willen samenwerken.

Gelijkgestemden
De thema’s waren overigens niet willekeurig gekozen. Ze sluiten aan bij de thema’s die de ondernemersvereniging zelf eerder heeft opgesteld, om te komen tot een sterk verbonden multifunctioneel recreatiegebied. Hun invulling sluit naadloos aan bij de strategische keuzes van SADC, gebiedsontwikkelaar van onder andere Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO). Zij wil op haar terreinen in spelen op de effecten van de digitalisering. Daarnaast draagt SADC hiermee bij aan de ontwikkeling van een bedrijvenecosysteem en de transformatie naar een circulaire economie.

Pitch van de praktijk
De middag startte met een korte inleiding over de ondernemersvereniging Tuinen van West. Gevolgd door een korte uitleg over de werkzaamheden van SADC en het te ontwikkelen Business Park Amsterdam Osdorp. Na een korte voorstelronde van alle ondernemers is het gezelschap gelijk aan de slag gegaan. De antwoorden op de vraag: – “Waar zie jij kansen voor samenwerking?” – waren zowel origineel als uiteenlopend. De een zag brood in meer fysieke relaties tussen gebiedsonderdelen. Een ander opperde het idee om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen.

Deze open vragensessie werd gevolgd door vier pitches van lopende projecten in de TvW. Elk project levert een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie zo blijkt. Daarnaast versterkt elk project of initiatief de woon/werk/leef kwaliteit binnen het gebied. De bijdragen in meer detail en willekeurige volgorde:

–       Health Coin
Lennard van der Poel brak een lans voor zijn project waarin mensen worden beloond voor goed gedrag met een betaalmiddel via een app.

–       Stichting Urgenda
Cilian Terwindt vertelde energiek over de kansen voor een energie-neutraal Tuinen van West en het zelfbeheer van groen door ondernemers in het gebied.

–       The Beach
Diana Krabbendam vertelde over innovatie door samenwerkingsprogramma’s in de buurt.
Met de inzet van cultuur ontwikkelt zij een jaarprogramma voor de TvW.

–       De route-app
Robin van Asperen en Pieter Broekschooten presenteerde de route-app voor de Tuinen van West. Deze app toont de mooie plekken, aansprekende verhalen en pleisterplaatsen in de Tuinen van West.

Ondernemen
In het laatste onderdeel van de bijeenkomst werden spijkers met koppen geslagen. De ondernemers gingen met elkaar in gesprek aan een van de drie thematafels:

  • energie
  • zelfbeheer/ groene grondstoffen
  • programmering

Als je langs de tafels liep, hoorde je bevlogen discussiërende ondernemers over de manier waarop ze konden aansluiten. Wat zij zelf deden of nog gingen doen en waar zij samenwerking zochten. Aan elke tafel is ter afsluiting enkele afspraken gemaakt over de vervolgstappen voor kennisdeling over de gezamenlijke inkoop van zonne-energie, aanbestedingsmogelijkheden voor openbare ruimte in de TvW en ondersteuning in de communicatie over programmering van de TvW. Het zijn tenslotte ondernemers.

Menso de Maar, Stichting Sportpark De Eendracht
“Een energieneutraal sportpark, met en voor de buurt. Dat is de Kracht van Eendracht, en onze eerste stap in de samenwerking binnen Tuinen van West.”