Onjuiste berichtgeving over migrantenhotel Green Park Aalsmeer

  20 juni 2017  |    Nieuws

Diverse (social) media en een flyer die huis aan huis verspreid is, bevatten onjuiste informatie over een door inwoners georganiseerde informatiebijeenkomst over migrantenlogies. Wij betreuren het dat er verkeerde informatie wordt verspreid en geven u graag de juiste informatie.

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 7 juli 2016 de gewijzigde structuurvisie Green Park Aalsmeer vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is dat er 3 locaties zijn aangewezen voor de realisatie van zeshonderd slaapplaatsen voor onder meer arbeidsmigranten. Op korte termijn worden op twee van deze locaties arbeidsmigrantenlogies gerealiseerd. Eén op een locatie aan de Japanlaan (max. 200 personen) en één bij de kruising van Legmeerdijk met de nieuwe N201 (max. 250 personen). Voor de locatie aan de Japanlaan is inmiddels een aanvraag ingediend. Voor de locatie aan de Legmeerdijk is een aanvraag in voorbereiding. Over deze locaties zijn diverse bewonersbijeenkomsten geweest. De gemeenteraad besluit pas over de bouw van een derde locatie bij de Molenvlietweg, als bovengenoemde locaties zijn gerealiseerd en er een jaar ervaring is met het functioneren van de genoemde voorzieningen. Het staat dus nog niet vast of de migrantenlogies op de Molenvliet daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Hotel naast tankstation

Daarnaast staat er op de kaart die verspreid is een derde migrantenlogies naast het recent gebouwde tankstation aan de N201. Dit is niet juist. Op deze plek is een plan in ontwikkeling van een “gewoon” hotel. Dit gaat om een 4 sterrenhotel gericht op de zakelijke markt. De ontwikkeling van een “gewoon” hotel is ook in de tekst opgenomen van de structuurvisie die goedgekeurd is in juli 2016. Voor dit reguliere hotel is een concept ontwerpbestemmingsplan gereed. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal in procedure zal kunnen gaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal Green Park Aalsmeer samen met de gemeente hier over communiceren met de belanghebbenden en direct omwonenden en zal er ook een inspraakperiode zijn.

Goed beheer locaties

Green Park Aalsmeer en de gemeente vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten, die onmisbaar zijn voor onze economie, verantwoord en veilig kunnen wonen. Green Park Aalsmeer en gemeente Aalsmeer vinden het van groot belang dat de locaties goed beheerd worden. De toekomstige exploitant van de Japanlaan, de firma Ruigrok, heeft meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied. Ruigrok hanteert bij migrantenlogies strenge bedrijfsregels waaraan de gebruikers zich dienen te houden. Een beheerder houdt toezicht en bij overtreding van de regels volgen boetes en bij ernstige gevallen kan opzegging van de huur of van het arbeidscontract volgen.

locaties migrantenlogies conform structuurvisie

Locaties migrantenlogies conform structuurvisie
(* De gemeenteraad besluit pas over de bouw van een derde locatie bij de Molenvlietweg, als bovengenoemde locaties zijn gerealiseerd en er een jaar ervaring is met het functioneren van de genoemde voorzieningen.)