Online sessie SADC tijdens Dutch Green Building Week

  18 september 2020  |    Nieuws

Van 21 september tot en met 25 september vindt de tiende editie van de Dutch Green Building Week plaats. #MadeinHolland is het thema van de week, waarmee Dutch Green Building Council (DGBC) Nederland internationaal op de kaart zal zetten. Deze jubileumeditie wordt voor een groot gedeelte online georganiseerd en gekoppeld aan de (online) activiteiten van de World Green Building Week. Ook SADC verzorgt een online sessie. Op donderdag 24 september van 11.00 tot 12.00 uur kunt u via Teams aan deze sessie deelnemen.

Circulaire principes in gebiedsontwikkeling toepassen: het kan wel!

Voor SADC staat de transitie naar een circulaire economie al jaren centraal in de gebiedsontwikkeling van de business parks van SADC. Circulaire economie is geen hogere wiskunde. Het gaat erom dat je economische groei stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt.

Dat is wat wij steeds weer verkondigen. En daarmee willen we een bijdrage leveren aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Nu we een paar jaar verder zijn, kunnen we steeds meer ‘bewijs’ laten zien. De ambitie begint realiteit te worden. Op Schiphol Trade Park in Hoofddorp wordt het ‘nieuwe normaal’ van gebiedsontwikkeling zichtbaar. Natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie, leefomgeving, hergebruik van grondstoffen, gebruik van groene energie en een duurzame omgang met water zijn nog maar een paar voorwaarden. Voor onze klanten, maar ook voor ons. Bij de renovatie van de hoeve, het voorhuis, en heel recent de loods van C-Bèta, de circulaire hotspot en ontmoetingsplek op Schiphol Trade Park, brengen we dit ook zelf in praktijk. Het is een van de plekken waar wij inspiratie en kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling.

In deze online sessie krijgt u te horen hoe wij deze processen hebben aangepakt. En vooral ook, hoe krijg je je klanten mee in deze nieuwe manier van denken?

Sprekers

  • Yasha Schadee, Duurzaamheidscoördinator SADC
  • Rob de Wit, Gebiedscoördinator Schiphol Trade Park (SADC)
  • Isaac Roeterink, Projectmanager C-Bèta (SADC)

Dag en tijd

Donderdag 24 september, 11.00 – 12.00 uur

De voertaal van deze DGBW-sessie is Nederlands.

Aanmelden
Aanmelden voor de online sessie van SADC gaat door een e-mail te sturen naar info@sadc.nl, onder vermelding van Aanmelding SADC DGBW-sessie online. U ontvangt daags voor 24 september een aanmeldlink voor de Teams-sessie.