Bedrijvenecosystemen

De bedrijven die op onze terreinen zijn gevestigd, staan niet op zichzelf. Ze vormen onderdeel van een groter ecosysteem. In de Amsterdam Airport Area bevinden zich meerdere van dit soort ecosystemen van bedrijven. Sommige zijn al ‘volwassen’ en andere staan nog in de kinderschoenen. Zo bestaat er in de logistiek al lange tijd een goed ontwikkeld ecosysteem rond de luchthaven. Het ecosysteem van bedrijven in de datasector is van recentere datum. Belangrijke onderdelen van deze bedrijvenecosystemen bevinden zich op onze terreinen.

Wij koesteren deze bedrijvenecosystemen en willen graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan. Als een bedrijf geworteld is in een lokaal ecosysteem, zal het namelijk minder geneigd zijn te vertrekken naar elders.

Wat voor bedrijven geldt, geldt ook voor werknemers. Essentieel is dat de werknemers op onze terreinen zich hier thuis voelen. Daarom geven wij met ons magazine Faces werknemers een gezicht. Gaan we met ze in gesprek, zoals op Business Park Amsterdam Osdorp. En maken we het ecosysteem van activiteiten, voorzieningen en verbindingen op en rond onze terreinen inzichtelijk. Met als doel dat steeds meer bedrijven en werknemers hiervan gebruik gaan maken en zich daarmee nog meer thuis voelen.