Op expeditie naar Zero Waste

  2 februari 2016  |    Blog

Samen met ZeroWasteLab organiseerde SADC eind januari voor de parkmanagementvereniging op Business Park Amsterdam Osdorp een workshop over ‘afval als grondstof’. Bedrijven kunnen hun kosten aanzienlijk verminderen door afval te scheiden in waardevol restafval en samen te werken bij logistiek en recycling. Zero Waste zorgt voor aanzienlijke financiële en duurzaamheidswinst. Motto van de workshop: ‘Groen is poen’.

Veel bedrijven hebben duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. In de praktijk weten zij vaak echter niet wat de omvang en kwaliteit is van hun afval- en reststromen. Ook de afvalkostenheffing, een belasting op verbrandingsafval sinds 2015, is onbekend. Net als het feit dat over waardevol, recyclebaar afval geen heffing wordt berekend. In een container met dagafval van een bedrijf op BPAO die tijdens de workshop werd uitgesorteerd, bleek ruim 80 procent waardevol afval te zitten. Tel uit je winst.

Doel van de workshop was bedrijven bewust te maken van hun eigen gedrag en de mogelijkheden om afvalstromen en faalkosten te verminderen en processen duurzamer in te richten. Met name in de sfeer van de logistiek vallen veel voordelen te behalen door per bedrijf afval zorgvuldig te scheiden, gezamenlijk aan te bieden aan een recyclingbedrijf of als grondstof tussen bedrijven uit te wisselen. Niet alleen aan de ‘achterkant’ maar ook aan de ‘voorkant’ valt winst te behalen door bij de inkoop andere afspraken te maken met leveranciers (o.a. verpakkingsmateriaal). Samenwerking biedt verder mogelijkheden voor investeringen in slimme recyclingapparatuur die recent op de markt is. Daarmee kan afval op locatie worden verwerkt tot bruikbare grondstof. Schaalgrootte is daarbij een sleutelwoord. Zero Waste vormt bovendien een selling point voor het imago van bedrijven en bedrijventerreinen.

ZeroWasteLab is een start-up met ervaren rotten in het afvalvak en communicatie. Het bedrijf neemt bedrijven mee op een ‘expeditie’ naar een Zero Waste situatie op termijn. Focus ligt op gedragsverandering en oplossingen in de sfeer van logistiek, techniek, mensen en grondstoffen. De aanpak van ZeroWasteLab sluit aan op de ambitie van SADC om als gebiedsontwikkelaar bij te dragen aan de transitie van een lineaire naar circulaire economie. Met de parkmanagementvereniging van Business Park Amsterdam Osdorp wordt besproken hoe de voorstellen op de workshop de komende tijd in concrete maatregelen kunnen worden omgezet.

Lees ook het blog van Raisa Knibbe op LinkedIn.