Openbare ruimte SLP-Oost volledig ingericht

  20 december 2016  |    Nieuws

Nadat eerder al de Naritaweg-west en de Pudongweg-westzijde volledig was opgeleverd, is  aannemer De Wilde de afgelopen maanden druk bezig geweest om ook het resterende deel van Schiphol Logistics Park-Oost volledig in te richten. Het gaat om circa 450 meter wegdek, circa 1,2 km fietspad en circa 1,2 km voetpad. Bovendien is de 450 m2 middenberm tussen de Naritaweg-oost ingericht met een schelpenpad, heesters, hagen en overige beplanting. Langs de Pudongweg-oostzijde zijn zo’n 64 bomen geplant en bijbehorende grasbermen aangelegd.

Niet alleen de werknemers van de diverse bedrijven op Schiphol Logistics Park profiteren van de aanleg van deze infrastructuur, maar ook de bewoners van de Aalsmeerderdijk. Zij kunnen nu via het fiets- en voetpad rechtstreeks naar bijvoorbeeld de R-net bushalte langs de N201.