OTW-subsidies weer beschikbaar in 2023

  26 januari 2023  |    PHB

Ook in 2023 is het voor gemeenten en bedrijven weer mogelijk om subsidie bij de provincie Noord-Holland aan te vragen voor de Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties (OTW-subsidie). In totaal heeft de provincie € 425.000,- beschikbaar gesteld.  We zetten de belangrijkste zaken graag voor u op een rij. Uiteraard lichten wij een en ander graag persoonlijk toe, en kunnen wij u kosteloos en belangeloos ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie(s).

 1. Wat zijn HIRB+ subsidies en wat zijn OTW subsidies?

OTW is een vorm van HIRB+ subsidie. HIRB+ subsidies zijn er in verschillende soorten en maten. HIRB+ subsidies, waaronder dus ook OTW valt, bieden een financiële impuls waarmee de provincie de kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen, winkelgebieden en recreatieparken in de provincie Noord-Holland probeert te stimuleren.

Voor bedrijventerreinen zijn er de volgende HIRB+ subsidies:

 • HIRB-fysiek
  • Voor de subsidiëring van fysieke herstructureringsingrepen op bedrijventerreinen
  • Deze subsidieregeling zal naar verwachting 3 april 2023 worden opengesteld voor een periode van 4 weken.
 • HIRB-duurzaamheid
  • Voor de subsidiëring van fysieke ingrepen gericht op de verduurzaming van bedrijventerreinen
  • Er wordt gewerkt aan een aangepaste uitvoeringsregeling HIRB-duurzaamheid. Naar verwachting zal de subsidieregeling op 14 maart 2023 open gaan tot einde van het jaar.
 • HIRB-OTW
  • Voor de subsidiëring van proceskosten en onderzoek gericht op toekomstbestendige bedrijventerreinen
  • De HIRB-OTW is momenteel al opengesteld, tot 28 december 2023.

Dit nieuwsbericht richt zich op HIRB-OTW. Over de HIRB-fysiek en HIRB-duurzaamheid zullen we u later informeren. Op donderdag 30 maart van 10.00 tot 12.30 uur organiseren wij samen met de provincie Noord-Holland een bijeenkomst waarin zowel de provincie als wij toelichting zullen geven op de HIRB-fysiek, HIRB-duurzaamheid en OTW. Wij zullen u hiervoor later uitnodigen, maar u kunt de datum nu alvast in uw agenda zetten.

 1. Waar kan OTW-subsidie voor aangevraagd worden?

Net als in de voorgaande jaren, richt de OTW subsidie zich dit jaar op:

 • Het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein (waaronder parkmanagement)
 • Het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein
 • Het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Voor de eerste twee thema’s bedraagt de subsidie maximaal € 25.000,-. Voor regionale en lokale visies bedraagt de subsidie maximaal € 10.000,-. Maximaal 50% van de kosten zijn subsidiabel.

 1. Wie kunnen subsidie aanvragen?

Gemeenten, parkmanagementorganisaties en bedrijven kunnen OTW-subsidies aanvragen.  Onder parkmanagementorganisaties vallen ook organisaties die zich specifiek bezighouden met duurzame energie op bedrijventerreinen. Parkmanagementorganisaties en bedrijven moeten wel een steunverklaring van de gemeente bijvoegen. PHB kan bedrijven en gemeenten helpen bij het opstellen van zo’n steunverklaring.

 1. Waarmee kan PHB helpen?

PHB kan adviseren over het opstellen van de subsidieaanvraag. We hebben meteen al 3 tips:

Tip 1 is om niet te lang te wachten met aanvragen. OTW-subsidies bestaan al jaren en hebben zich bewezen als een goede aanjager voor investeringen van gemeenten en het bedrijfsleven op bedrijventerreinen. Er geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De ervaring leert dat OTW-subsidies in de loop van het jaar op kunnen raken, dus wacht niet te lang met het indienen van een aanvraag.

Tip 2 is om nooit te starten met uitvoeren van de activiteit voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen. Subsidieaanvragen voor activiteiten die al zijn begonnen en opdrachten die al gegeven zijn, worden namelijk afgewezen.

Tip 3  is om eerst een OTW-aanvraag in te dienen, en daarna pas een HIRB-duurzaamheid of HIRB-fysiek aanvraag.  Op deze manier kunnen proces- en onderzoekkosten met een maximum van
€ 25.000,- gesubsidieerd worden.

 1. Waar kan ik terecht bij vragen in de Metropoolregio Amsterdam (Noord-Holland Zuid)?

Informatie kunt u krijgen bij PHB of bij de provincie.

Kijk op de website van de provincie voor de subsidieregeling.

De provincie heeft speciaal voor dit soort vragen in Noord-Holland Zuid (Metropoolregio Amsterdam)  PHB ingeschakeld. Wij kunnen verder helpen.

In opdracht van het MRA-bureau en de provincie Noord-Holland adviseert en ondersteunt PHB gemeenten en ondernemers(verenigingen) bij de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen. Denk aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, opstellen plannen van aanpak en het delen van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden. Dit doet PHB, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland, kosteloos en belangeloos. Zie je kansen op bedrijventerreinen binnen je gemeente? Graag gaan we met je in gesprek om deze kansen optimaal te benutten.

 1. Hoe kan ik contact opnemen met PHB?

Neem gerust per e-mail of telefoon contact op met een van de PHB-adviseurs:

En/of kom naar de bijeenkomst op 30 maart!