Parapluvergunning voor C-Bèta op Schiphol Trade Park

  4 oktober 2018  |    Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer heeft C-Bèta gelegen op Schiphol Trade Park een zogeheten parapluvergunning verleend. Deze maakt het mogelijk duurzame activiteiten te ontwikkelen in het gebied, zonder dat telkens een aparte vergunning moet worden aangevraagd. Daarmee verdwijnt een hoop administratieve last.

Wethouder John Nederstigt (Duurzame Economische Ontwikkeling): “Gemeente Haarlemmermeer vindt duurzaamheid erg belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat het een van de pijlers van het coalitieakkoord is. Logisch ook: Haarlemmermeer moet ondanks forse milieudruk een aangename plek zijn om te wonen én te werken. Wat mij betreft gaan ondernemen en duurzaamheid hand in hand. Daarom gaan we ruim baan geven aan innovatieve plannen, en ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk last hebben van procedures. Met deze vergunning voor C-Bèta maken we het makkelijk om ondernemers die snel willen starten, een plek te geven in onze gemeente.

Parapluvergunning
Er worden ondernemers gezocht die zich willen vestigen op het terrein van C-Bèta, om zo te profiteren van deze parapluvergunning. Het is de eerste vergunning die op deze manier is verleend door de gemeente en geldig voor een periode van tien jaar. Natuurlijk wordt tijdens de looptijd de vinger aan de pols gehouden om te zien of deze manier van vergunningverlening goed werkt voor ondernemers en de omgeving.

Activiteiten
Welke activiteiten kunnen gerealiseerd worden? Een veelvoud aan ideeën en initiatieven behoort tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsmatige activiteiten of de creatie van een ‘living lab’, maar ook de opslag van elektriciteit, shortstay, tiny houses en tuinen met horeca of exposities behoren tot de mogelijkheden.

Wordt vervolgd!