PHB 14 maart live bij NHNext: Bedrijventerreinen, cruciaal in de energietransitie

  6 maart 2022  |    PHB

Maandag 14 maart om 14.00 uur zit Frans van der Beek van PHB aan tafel van NHNext om over de cruciale rol van bedrijventerreinen in de energietransitie te praten. Immers, in 2030 moeten we als Nederland een CO2 reductie van 55% behalen en in 2050 geheel energieneutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn cruciaal, zo niet onmisbaar, in de energietransitie. Er kunnen forse stappen gezet worden met betrekking tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Door met slimme oplossingen energie op te slaan en onderling uit te wisselen wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast en kunnen bedrijven hun duurzame ambities realiseren, om zo bij te dragen aan de reductie van CO2.

Op verschillende bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de MRA zijn al grote stappen gezet om de CO2 doelstellingen te behalen. Deze koplopers dienen als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in de regio. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en PHB heeft Buck Consultants International de kansen voor energietransitie op alle bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in kaart gebracht. Voor ieder bedrijventerrein in regio, in totaal 380, zijn de kansen inzichtelijk gemaakt en maatregelen en instrumenten uiteengezet waarmee ondernemers en gemeenten aan de slag kunnen.

Gemeenten en ondernemers zitten aan tafel om samen te kijken naar de mogelijkheden, succesvolle voorbeelden en beschikbare ondersteuning. Onder leiding van Thijs Pennink (Oud-directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN) gaan de volgende experts het gesprek aan:

  • Tom Grootjen (SAENZ)
  • Axel Boomgaars (Gemeente Ouder-Amstel)
  • Sigrid van der Valk (Gemeente Medemblik)
  • Bas Koeten (Bas Koeten Racing en stichting Energie neutrale bedrijventerreinen Westfriesland)
  • Rob van der Wal (CirCoPack en Ondernemend Heiloo)
  • Nico Meester (Ontwikkelingsbedrijf NHN)
  • Frans van de Beek (PHB)

De uitzending is maandag 14 maart om 14.00 uur hier live te bekijken.