PHB Bijeenkomst Circulaire Economie op bedrijventerreinen

  28 augustus 2019  |    Nieuws

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Niet alleen zijn ze goed voor circa 300.000 banen en € 30 miljard aan verdiensten per jaar* maar ook hebben veel bedrijventerreinen in de MRA goede papieren om in te spelen op de nieuwe economie. Denk bijvoorbeeld aan duurzame energie of hergebruik van afval- of andere reststromen (circulaire economie). Deze nieuwe economie is niet alleen maatschappelijk van belang maar biedt ook kansen om een bedrijventerrein toekomstbestendig te maken of een nieuw verdienmodel op te zetten voor ondernemers.

Maar hoe doe je dat? Hoe maak je je bedrijventerrein circulair? Hoe kom je tot een verdienmodel? Welke subsidies zijn er om initiatieven op te starten?

Tijdens de PHB-bijeenkomst op 26 september geven wij u met praktijkvoorbeelden antwoord op deze vragen.

Metabolic geeft een introductie over de circulaire economie en de toepassing daarvan op De Ceuvel, cleantech playground in Amsterdam. Ook presenteren ze de inzichten opgedaan tijdens verschillende projecten over circulaire gebiedsontwikkeling. Welke interventies dragen bij aan het sluiten van de verschillende kringlopen (materialen, water, energie)? En hoe zorgen we ervoor dat we slim samen kunnen werken om deze interventies haalbaar te maken? Na de presentatie volgt een rondleiding over De Ceuvel, waarbij we de circulaire economie in de praktijk zien.

Bedrijvenpark De President in Hoofddorp is gestart met het project ‘De President Energiepositief’. Hoe realiseer je deze ambitie in de praktijk op een bestaand bedrijventerrein? Hoe start je een project op? Welke stappen zet je om te komen tot een resultaat? Wat zijn de resultaten op basis van de eerste onderzoeken? En welke kansen/bedreigingen zijn er?

De bijeenkomst wordt afgesloten met een workshop waarin u zelf aan de slag gaat om de principes van circulaire economie toe te passen op de case De President.  Aan de hand van de 7 pilaren van de circulaire economie, schetsen we in een interactieve sessie een eerste aanzet voor de circulaire ambities en interventies.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl onder vermelding van ‘Aanmelding PHB-bijeenkomst CE 26 september 2019’.

Programma

 • 13.30 – 14.00 uur            Ontvangst met koffie en thee
 • 14.00 – 14.30 uur            Circulaire werklocaties en De Ceuvel (zie hierboven)
                                               Door Jorrit Vervoordeldonk en Martin Tauber van Metabolic
 • 14.30 – 15.00 uur            Rondleiding De Ceuvel
 • 15.00 – 15.30 uur            Presentatie Bedrijvenpark De President, Hoofddorp (zie hierboven)
                                               Door Rob ten Bok en Hans van Limpt
 • 15.30 – 16.15 uur            Workshop ‘Toepassen Circulaire Economie op Bedrijventerreinen’
  (zie hierboven)
                                                Door Jorrit Vervoordeldonk en Martin Tauber van Metabolic
 • 16.15 – 16.30 uur            Afsluiting
 • 16.30 – 17.30 uur           Netwerkborrel

Locatie

De Ceuvel
Korte Papaverweg 2 t/m 6
1032 KB  Amsterdam

Klik hier voor bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

De Ceuvel heeft beperkte parkeermogelijkheden. Parkeren kan het best om de hoek op de Kropaarstraat.
Er geldt betaald parkeren è € 1,30 per uur of € 7,80 per dag. Let op! Parkeren langs de gele streep op de Korte Papaverweg is niet toegestaan.