PHB gaat beheer en duurzaamheid op bedrijventerreinen aanjagen

  17 oktober 2018  |    Nieuws

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de beheerorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om georganiseerd beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW). PHB (uitgevoerd door SADC) ondersteunt de gemeenten en ondernemers daarbij.

Noord-Holland telt circa 400 bedrijventerreinen, waar tussen de 25 en 30% van de werkgelegenheid in de provincie is te vinden. Op deze werklocaties wordt veel energie gebruikt. Verduurzaming van bedrijventerreinen is daarom van groot economisch en maatschappelijk belang.

Kansrijke initiatieven
Gemeenten en ondernemers maken veel gebruik van OTW-subsidie. Intussen heeft de Provincie Noord-Holland aan meerdere bedrijventerreinen subsidie toegekend. De toegekende bedragen variëren tussen de 10.000 euro en 25.000 euro. Gedeputeerde Jaap Bond: “Het doel is om binnen twee jaar op tien bedrijventerreinen in Noord-Holland georganiseerd beheer mogelijk te makenwaar dit nu nog niet is. Op nog eens tien bedrijventerreinen waar al wel georganiseerd beheer is, zetten we in op verduurzaming. Een goed georganiseerd georganiseerd beheer is een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.” Voorbeelden van georganiseerd beheer zijn de oprichting van parkmanagementorganisaties, bedrijveninvesteringszones (BIZ). Bij duurzaamheid kan je denken aan maatregelen op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen, afvalscheiding en uitwisseling van reststromen.

Stappenplan
PHB heeft zowel voor georganiseerd beheer als voor het verduurzamen van terreinen een stappenplan ontwikkeld die gemeenten en ondernemers actief ondersteunt om tot resultaten te komen. Er wordt gestart met een inventarisatie van kansrijke bedrijventerreinen. Kansrijke bedrijventerreinen met breed draagvlak voor investeringen in de verduurzaming komen in aanmerking voor de OTW-subsidie. Hiermee kan een gebiedscoördinator worden aangesteld die samen met de ondernemers tot een visie en uitvoeringsplan komt, welke vervolgens kan worden uitgevoerd. Na een jaar wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Op nationaal niveau sluit de aanpak van provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB voor duurzame energie aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Aanmelding bedrijventerreinen
Verschillende gemeenten en ondernemers hebben zich al aangemeld en zijn al bezig. Door de opdracht van de provincie heeft PHB mogelijkheden om nog meer gemeenten en ondernemers praktisch te adviseren en ondersteunen. Zij kunnen zich daarvoor bij PHB aanmelden (contactgegevens zie hiernaast).

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) op de website van Provincie Noord-Holland.