Pilot duurzame bestrijding Japanse Duizendknoop op Schiphol Trade Park

  13 december 2021  |    Nieuws

Op een perceel ter grootte van 800 m2 op Schiphol Trade Park is een mutant van de Japanse Duizendknoop aangetroffen. SADC en een samenwerkingsverband tussen de loonwerkers H.A.B.O, J.M. van Vliet en Gebr. Kok zijn in augustus gestart met een pilot om op een duurzame manier om deze exoot te bestrijden door de inzet van de ‘Baggingmachine’. Deze duurzame aanpak past in de duurzame ambitie van het business park in ontwikkeling.

Schade aan gebouwen, leidingen en wegen

Japanse Duizendknoop wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen en is de plant door zijn sterke wortelstokken en stengels in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Natuurlijke vijanden kent de plant niet in Europa, vanwaar de plant uitbundig groeit en zich verspreid. Slechts zeer kleine fragmenten van de wortelstokken (zelfs van slechts 0,7 gram) en stengeldelen met een knoop kunnen weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Dat maakt bestrijding van de exoot moeilijk.

Harm de Boer, projectmanager SADC: “We weten het niet 100% zeker of het een mutant van de Japanse Duizendknoop betreft, maar we nemen geen enkel risico. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een bestrijdingsmethode die past bij de ambitie van Schiphol Trade Park: het meest duurzame en innovatie business park van Europa te zijn. Daarbij hoort zeker ook het respect voor de omgeving, de openbare ruimte waar nu dus vermoedelijk een mutant van de Japanse Duizendknoop is aangetroffen.”

Duurzame bestrijding met respect voor omgeving

Traditionele bestrijdingsmethodes zoals thermische of chemische bestrijding, afgraven en afdekken gaven niet het langdurig gewenste resultaat en zijn bovendien kostbaar en milieuonvriendelijk. Het lokaal afgraven van de bewuste grond en het inbaggen ervan door de Baggingmachine lijkt een effectieve en goede oplossing. Op locatie wordt de betreffende grond afgegraven en lucht- en lichtdicht verpakt in een grote, volledig recyclebaar, plastic slurf. De grond is na deze periode weer op zijn eigen locatie als leefaarde te gebruiken. Harm de Boer: “Deze lokale behandeling levert een forse CO2-besparing op omdat er geen grondtransport nodig is.”

De eerste drie maanden zijn zowel de stengeldelen als de wortelstokken in de plastic slurven verstikt. Om het proces te versterken werd tijdens het inslurven een receptuur toegevoegd van effectieve micro-organismen gecombineerd met een voedingsbodem voor betreffende organismen. Het betreft een mengsel van goede micro-organismen (volledig natuurlijk) welke bestaat uit melkzuurbacteriën, foto synthetiserende bacteriën en gisten welke onder de anaerobe omstandigheden zorgen voor aantasting van de plantresten en wortelstokken, dit ter bevordering van het verstikkingsproces.

Momenteel, na de eerste drie maanden, worden testen gedaan naar de eerste resultaten. Naar verwachting zullen de slurven over een aantal maanden kunnen worden verwijderd.

Ontwikkeling Baggingmachine

Baggen is een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en verwerken van veevoeders en bio massa die zijn oorsprong heeft in de Verenigde Staten. Het consortium van H.A.B.O, J.M. van Vliet en Gebr. Kok hebben de Baggingmachine voor de Nederlandse markt doorontwikkeld en onder andere geschikt gemaakt voor Bokashi (fermenteren van organisch materiaal)en de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.

Robbert-Jan van Vliet van J.M. van Vliet B.V.: “Wij geloven in een duurzame oplossing voor de bestrijding van exoten. De baggingmachine zou zo’n oplossing kunnen zijn. We zien de resultaten in de bestrijding van de Japanse Duizendknoop op Schiphol Trade Park dan ook met vertrouwen tegemoet.”