PolanenPark verwelkomt Air Products

  15 februari 2015  |    Kennisartikel, Nieuws

Air Products, één van de grootste leveranciers van medische en industriële gassen ter wereld, is verhuisd naar PolanenPark. Onlangs heeft Air Products intrek genomen in haar nieuwe vul- en distributiestation op deze locatie. Air Products past uitstekend op PolanenPark; dit bedrijventerrein wordt namelijk specifiek ontwikkeld voor industriële bedrijvigheid. De vestiging van Air Products is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, De Alliantie, PolanenPark, Provincie Noord-Holland, regionale gebiedsontwikkelaar SADC, gemeente Haarlemmerliede en RON.

In 2007 heeft de Provincie Noord Holland het initiatief genomen voor de herontwikkeling en sanering van het oude ‘Rutte terrein’. Voor deze herontwikkeling heeft de Provincie een samenwerkingsverband opgericht met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, SADC en RON. Daarnaast is Buiksloterham in Amsterdam Noord – de huidige locatie van Air Products – in ontwikkeling tot woningbouwlocatie. Air Products besloot daarom op zoek te gaan naar een andere vestigingsplaats. Dankzij intensieve samenwerking met alle betrokken partijen is de verhuizing van Air Products mogelijk gemaakt en kan de herontwikkeling van Buiksloterham worden voortgezet.

Bedrijventerrein voor industriële bedrijvigheid
PolanenPark is de nieuwe zichtlocatie bij het knooppunt Rottepolderplein (A9/A200). PolanenPark biedt dankzij de ligging aan de A9 bij Schiphol en dankzij de onlangs geopende Westrandweg (A5) bij Amsterdam een prima aansluiting op het landelijke snelwegennet. Daarnaast grenst PolanenPark direct aan de ringvaart Haarlemmermeer, waar een eigen laad- en losruimte is. Polanenpark is niet alleen uit logistiek oogpunt een geschikte locatie voor Air Products, maar het nieuwe bedrijventerrein is ook een zeer representatieve omgeving centraal gelegen in de Metropoolregio Amsterdam.

PolanenPark is een unieke locatie omdat het ruimte biedt aan bedrijven uit de hogere milieucategorieën, in het hart van de Metropoolregio. Deze positionering hebben regionale overheden met elkaar afgesproken in het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka), omdat in de regio een tekort dreigde aan bedrijventerreinen met die bestemming. Air Products valt vanwege de bedrijfsactiviteiten in een hogere milieucategorie, maar is tegelijkertijd een internationaal bedrijf met een uitstekende reputatie wat een goede impuls geeft aan de concurrentiekracht van de regio.

Air Products
Air Products heeft op PolanenPark een hypermodern vul- en distributiecentrum gebouwd, waar gascilinders worden gevuld met atmosferische gassen als zuurstof, argon en stikstof. Daarnaast wordt op het terrein een aantal cilinders met specialistische gassen en gasmengsels opgeslagen, die afkomstig zijn van een vulstation in België. Samen met de in Haarlemmerliede afgevulde cilinders worden ze per vrachtauto bij de agenten en klanten van Air Products in Nederland afgeleverd. Door de goede aansluiting van PolanenPark op het landelijke (snel)wegennet worden de transport- en levertijden verkort.

De cilindergassen van Air Products worden gebruikt in de metaalindustrie, door bouw- en constructiebedrijven, in de scheepsbouw, de offshore en in autobedrijven gebruikt voor lassen en snijden en in de voedingsmiddelenindustrie voor het invriezen en verpakken van voedingsmiddelen. Belangrijke afnemers van de gassen zijn daarnaast ziekenhuizen en laboratoria.

Dankzij de nieuwbouw, de optimale routing op het terrein en de nieuwe installaties wordt het nieuwe vul- en distributiecentrum een van de modernste, meest efficiënte en veiligste in de wereld. Door een aantal bouwkundige aanpassingen en maatregelen zoals geluidsschermen en speciale beplanting past het nieuwe complex bovendien prima in zijn omgeving en is er geen overlast voor omwonenden.

Dankzij de verplaatsing van het bedrijf uit het Havengebied in Amsterdam naar Haarlemmerliede blijft de werkgelegenheid voor de regio behouden. Op de nieuwe locatie komen in het totaal zo’n honderd mensen te werken; dertig in het vulcentrum en zeventig medewerkers op kantoor, die zich bezighouden met marketing, verkoop, technische ondersteuning en service. De ritten voor de levering van gassen worden verzorgd door twintig chauffeurs van een regionaal transportbedrijf.

De nieuwe locatie biedt bovendien voldoende mogelijkheden voor verdere groei van de activiteiten en het aantal werknemers.

Air Products (NYSE: APD) levert atmosferische gassen, proces- en speciale gassen, performance materialen en equipment. Al meer dan 70 jaar ondersteunt het bedrijf zijn klanten bij de verbetering van de productiviteit, de energie -efficiency en duurzaamheid. De meer dan 21.000 medewerkers in 50 landen ontwikkelen en leveren innovatieve oplossingen voor de energiesector, het milieu en voor nieuwe markten. Daartoe behoren semiconductor materialen, waterstof voor raffinaderijen, technologie voor de vergassing van steenkool en het vloeibaar maken van LNG en geavanceerde coatings en lijmstoffen. De omzet in boekjaar 2013 bedroeg bijna 10,2 miljard dollar.