Positieve energie is te delen!

  30 juni 2022  |    Energiecoöperatie, Innovatie, Nieuws

In de zomereditie van het ondernemersmagazine Haarlemmermeer INTO business verscheen een artikel met Arnoud van der Wijk (SADC) en Danielle Hagers (Intralox) waarin zij vertellen wat de kracht van samenwerken is. Danielle: “Een prachtig voorbeeld van crisismanagement.” Het interview is hieronder te lezen.

De kracht van het collectief

Ondernemen is vaak lef hebben. Het lef om als onderneming of ondernemer over je eigen schaduw heen te stappen en te kiezen voor de kracht van het collectief. Samen te kijken naar de kansen en oplossingen die er liggen als vanzelfsprekendheid wegvalt. Dat zoiets werkt, blijkt op business park Schiphol Trade Park. Daar ontwikkelde gebiedsontwikkelaar SADC een energiecollectief, waar nieuwkomer Intralox graag deelgenoot van is. Arnoud van der Wijk, projectmanager bij SADC en Danielle Hagers, Facility Manager bij Intralox, vertellen.

 “Begin 2020 waren we al gestart met de plannen voor een Smart Grid (een slim netwerk) op Schiphol Trade Park”, start Arnoud. “Maar toen we in één maand van geel naar oranje naar rood schoten door de leveringsproblemen bij het onderstation (de elektrische installatie in het hoogspanningsnet die verbinding maakt tussen twee of meer hoogspanningsnetten of die een aansluitingspunt op het hoogspanningsnet vormt-red.) in Hoofddorp, kwam de ontwikkeling van een oplossing voor het energievraagstuk in een stroomversnelling. Dan moet je niet naar elkaar wijzen, maar vindingrijk zijn en vooral: samenwerken. Ik heb bewondering voor het lef dat de bedrijven en netbeheerder Liander hebben getoond om met ons mee te doen en te denken. “

Even schrikken

“We hebben voor onze nieuwbouw, die we in oktober 2023 hopen te openen, om verschillende redenen voor Schiphol Trade Park gekozen”, gaat Danielle verder. “Allereerst vanwege de goede bereikbaarheid. Veel van onze mensen komen met het openbaar vervoer naar hun werk, de ligging bij het station is geweldig. En natuurlijk nabij Schiphol en de diverse snelwegen, dat is voor onze onderneming cruciaal. Er gaan zo’n 400 mensen op ons nieuwe Europese hoofdkantoor werken en onze business bestaat uit het zo duurzaam maken van transportbanden. Een heel breed scala aan industrieën maakt gebruik van onze diensten, denk aan de auto-, verpakkings-, en de voedsel- en drankenindustrie.

We zijn een echt familiebedrijf met bijbehorende kernwaarden. Die sluiten naadloos aan bij die van Schiphol Trade Park en de daar gevestigde ondernemingen; innovatie en duurzaamheid. We zijn altijd bezig met het ontwikkelen, verbeteren en het leveren van oplossingen die de duurzame groei bij onze klanten wereldwijd stimuleren. En als je wilt groeien, heb je energie nodig. Toen bleek dat dát voor ons duurzame pand wellicht een probleem werd, was dat natuurlijk wel even schrikken. Kijk, we hebben uiteraard onze eigen individuele voorzieningen voor de opwekking van energie, bijvoorbeeld in de vorm van de 4.200 zonnepanelen op ons dak. We hadden ervoor kunnen kiezen om deze te gebruiken en niet mee te gaan in het collectief. Maar dat levert zoveel extra kosten op en is bovendien niet duurzaam. En dan zouden we voorbijgaan aan onze eigen kernwaarden, dat kan nooit de bedoeling zijn, toch? Met deze creatieve, collectieve oplossing zijn we ontzettend blij.”

 Papieren probleem

“Deze ervaring leert ons dat het kán, samen slimme oplossingen voor de energietransitie bedenken”, concludeert Arnoud. “De file op het elektriciteitsnet, de zogenaamde congestie, hebben we opgelost door de toe- en afritten met elkaar te faciliteren en daarmee optimaal gebruik te maken van de capaciteit. Met onze geavanceerde meettechnieken weten we tot op de seconde nauwkeurig wat er waar verbruikt wordt en wat er ‘over’ is voor andere gebruikers. Het is een probleem omdat de netbeheerder moet garanderen dat er altijd stroom is voor de bedrijven. Door de verantwoordelijkheid collectief te nemen wordt het net slimmer en efficiënter gebruikt. Deze oplossing is toepasbaar bij andere bedrijventerreinen, zoals op De President in Hoofddorp, waar deze problematiek zeker ook speelt. De cruciale factor is de bereidheid tot samenwerking, we hopen dat ons voorbeeld kan inspireren.”

Danielle besluit: “Niemand is gebaat bij stilstand. Dat dit momentum is gepakt om sociale en duurzame innovatie door te voeren is een prachtig voorbeeld van crisismanagement, wat ons betreft. De toekomst moet ergens beginnen, en dat Intralox er op Schiphol Trade Park bij was, voelt goed!”