Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 1.0 succesvol afgesloten

  2 juni 2021  |    Nieuws

Op 1 juni 2021 is het praktijkprogramma circulaire werklocaties 1.0 afgesloten met een slotevenement. Sinds de start in 2019 is onderzoek gedaan naar een afwegingskader voor circulaire werklocaties. Wat betekent circulariteit voor een werklocatie? En hoe ga je hiermee aan de slag? Met twaalf werklocaties over heel Nederland zijn Akro Consult en C-creators (met SKBN als initiatiefnemer) anderhalf jaar hard aan de slag gegaan in het praktijkprogramma circulaire werklocaties.

In 2019 is het onderzoek over een afwegingskader voor circulaire werklocaties in opdracht van gebiedsontwikkelaar SADC opgesteld. SADC ontwikkelt toekomstbestendige business parks in de Metropoolregio Amsterdam, die ook aan bijdragen aan de leefkwaliteit. Circulaire gebiedsontwikkeling staat in de kinderschoenen. Als vervolg op het afwegingskader nam SKBN het initiatief om het praktijkprogramma circulaire werklocaties te ontwikkelen. Dit programma is door Akro Consult en C-creators opgezet om ervaringen en kennis te delen. Koplopers in dit programma zijn:

 • Business Park Amsterdam Osdorp
 • De President
 • De Steiger
 • Heesch West
 • HoogTij
 • Lelystad Airport Businesspark
 • Lorentz
 • PolanenPark
 • Strijkviertel
 • Vinkenhoef
 • Waarderpolder
 • Zevenhuis

Resultaat in vier producten
De werklocaties die in het programma deelnemen zijn qua profiel, levensfase en geografische spreiding een waardevolle mix en vormen een actieve community die kennis en ervaringen deelt. Iedere werklocatie is (digitaal) bezocht en samen met experts is invulling gegeven aan de belangrijkste circulaire ambities en aandachtspunten. Hieruit kwam een algemene behoefte om op een aantal aspecten kennis te delen en te verdiepen. Binnen het programma zijn daarom vier producten ontwikkeld:

 • De circulaire transitieagenda, biedt inzicht in doelen en kaders van de (Rijks)overheid voor 2030 en 2050;
 • De handreiking circulaire gronduitgifte; biedt aangrijpingspunten en vele voorbeelden voor succesvolle gronduitgifte.
 • De circulaire openbare ruimte; biedt handvatten en inspirerende voorbeelden voor een circulaire openbare ruimte;
 • De communicatieopgave; biedt handvatten voor het opstellen van de communicatiestrategie over circulaire werklocaties.

Slotevent
Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel deelde op het slotevent zijn visie over de mogelijkheden van duurzame inrichting van de openbare ruimte en de meerwaarde hiervan. Jorrit Vervooldeldonk van Metabolic en Martine van Neer van Akro Consult hebben de circulaire transitieagenda en circulaire gronduitgifte gepresenteerd. John Haenen van Interface heeft als ondernemer toegelicht hoe Interface de circulaire economie in haar strategie integreert en een systeemverandering binnen de bedrijfsketen aanjaagt.