Praktijkvoorbeelden en businessmodellen circulaire economie op bedrijventerreinen

  19 december 2017  |    Kennisartikel, Nieuws

Lessons learned kennisbijeenkomst Praktijkvoorbeelden en businessmodellen circulaire economie op bedrijventerreinen 28 november 2017

Dinsdag 28 november vond de vierde kennisbijeenkomst van PHB plaats. Thema was dit keer Praktijkvoorbeelden en businessmodellen circulaire economie op bedrijventerreinen. De bijeenkomst was gericht op gemeenten, ondernemers(verenigingen) en parkmanagementverenigingen. Vier sprekers gaven verschillende praktijkvoorbeelden uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en lichtten mogelijke businessmodellen toe.

Hieronder een overzicht van de lessons learned, download naar het volledige verslag en de presentaties.
Wilt u ook op de hoogte worden gehouden van kennisbijeenkomst van PHB? Stuurt u dan een e-mail naar info@projectbureauherstructurering.nl.

Lex Hendriksen, Programmamanager MRA CE, Gemeente Haarlem
Wat is circulaire economie en wat zijn de MRA-doelstellingen daarin?

 • Gemeentes moeten samenwerken om een meerwaarde met grondstoffen te creëren.
 • Oprichten regionaal grondstoffencollectief om kansrijke businesscases te realiseren.
 • Maak grondstoffenstromen inzichtelijk door op een aantal te focussen en deze te volgen.
 • Overheden moeten circulair aanbesteden om een marktimpuls aan CE te geven.
 • Nieuwe woningen circulair bouwen, in ieder geval los van gas en opgebouwd uit circulaire materialen.

 Yolanda Musson, programmamanager Innovatieagenda Gemeente Almere
Citylab Stedelijke Grondstoffen, ontwikkeling Floriadeterrein, Bedrijventerrein De Steiger, Grondstoffen Collectief en de competitie Upcycle City

 • In een grondstoffencollectief gezamenlijk ketens verkennen welke bij grondstoffenstromen betrokken zijn.
 • Het bouwen van een community is enorm belangrijk voor CE. Stimuleer dit als gemeente en zoek als ondernemer gelijkgestemden op en werk met elkaar samen. Deze community van ondernemers onderzoekt potentiële businesscases en gemeenschappelijke belangen.
 • Voorwaarde is de bereidheid om met elkaar op zoek te gaan. Gemeenten moeten ondersteunen en faciliteren.
 • Installeer als gemeente een aanjaagteam om projecten in de regio te stimuleren.
 • Creëer een fysieke ontmoetingsruimte voor bijeenkomsten over CE vraagstukken en wijs een kennisloket aan waar startende ondernemers vragen over CE kunnen stellen.
 • Oprichten Upcycle Center: niet alleen recycling maar ook van reststromen nieuwe producten maken.
 • Belangrijkste kenmerken van een circulair bedrijventerrein zijn energieneutraal en afvalloos.

Erik Kijlstra, directeur Vijfhoek Recycling Almere
Winnaar competitie Upcycle City

 • Als ondernemer moet je duurzaamheid zien als een kans om je bedrijf verder te ontwikkelen en innovaties door te voeren in plaats van een belemmering.
 • Een competitie/prijsvraag en cofinanciering zijn voor ondernemers een duwtje in de rug in de opstartfase. Maar om projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen, moeten gemeenten een actieve bijdrage en investering leveren.
 • Een partnership van ondernemers heeft de vertaalslag gemaakt van eerste ideeën naar concrete initiatieven en solide businesscases.
 • Samenwerking met gemeente in pilot is belangrijk want werkt stimulerend.

 Yoko van der Sterre, Developer Sustainability Gemeente Haarlemmermeer
Welke circulaire toepassingen zijn mogelijk het inrichten van de openbare ruimte?

 • Hoe ziet de wijk van de toekomst er qua inrichting uit? Gemeente Haarlemmermeer heeft een tool ontwikkeld: DIOR (Duurzaam Inrichten van de Openbare Ruimte). Toepassing kan bijvoorbeeld zijn op schetsniveau bij het doornemen van een nieuwbouwlocatie, of bij het opstellen van gunningscriteria bij aanbestedingen.
 • DIOR als denkkader om duurzaamheid bespreekbaar en meetbaar te maken. DIOR werkt ondersteunend bij het integreren van duurzaamheid in projecten. En maakt inzichtelijk wat de financiële voor- en nadelen
 • Ondernemers hoeven niet alles alleen te doen. De gemeente kan criteria stellen in een uitvraag zoals het zoeken van publieke of private partners die restgrondstoffen verwerken waardoor duurzaamheidsdoelstellingen bereikt worden.

Downloadlinks

Volledig verslag kennisbijeenkomst

Presentatie Lex Hendriksen

Presentatie Yolanda Musson

Presentatie Erik Kijlstra

Presentatie Yoko van der Sterre