Presentaties HIRB/OTW-subsidiebijeenkomst beschikbaar

  31 maart 2023  |    PHB

Donderdag 30 maart organiseerde PHB samen met de provincie Noord-Holland de informatieve bijeenkomst over de HIRB- en OTW-subsidie. De provincie Noord-Holland investeert in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties (bedrijventerreinen) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hiervoor heeft de provincie drie subsidieregelingen:

•    Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB fysiek)
•    Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (HIRB OTW)
•    HIRB Duurzaamheidsmaatregelen (HIRB duurzaamheid)

Tijdens de bijeenkomst lichtten Jacobien Crol van Provincie Noord-Holland en Marisol Elisabeth (PHB) de HIRB en OTW subsidies toe aan ondernemers en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Het is de laatste HIRB-tender die onder het huidige provinciale programma tot 2023 valt. Welke subsidiemogelijkheden er na de provinciale verkiezingen zijn, moet nog blijken. Niels Fluitman en Adjan van Gelderen (Gemeente Amsterdam), Jolanda Hohensteijn (Gemeente Zaanstad) en Tom Grootjen (SAENZ) vertelden over eerdere succesvolle aanvragen en de resultaten daarvan.

De presentaties zijn hier te downloaden.

PHB kan je kosteloos en belangeloos helpen bij het indienen van aanvragen. Wees er wel op tijd bij! De HIRB Fysiek gaan maandag open, en loopt tot en met 15 mei 2023. De OTW en HIRB Duurzaamheid zijn al open en lopen tot eind 2023. Maar ‘vol=vol’. Neem contact op met een van de PHB-teamleden.