De President 1.2 gaat circulair

  28 september 2016  |    Nieuws

Het is misschien nog niet direct te zien, maar de beschikbaarheid van de terreinen op De President 1.1 begint langzaam maar zeker terug te lopen. Afgelopen jaar hebben nieuwe bedrijven zich gevestigd of zijn nog aan het bouwen zoals Hikvision, DRT Datacenter en Sky Group. Daarnaast heeft een aantal bedrijven extra grond voor uitbreiding bijgekocht (Pneutec, Royal Textile en DRL). De gemeente/SADC is bovendien gelijktijdig in gesprek met aantal andere bedrijven die zich op De President wil vestigen.

Het aantal beschikbare kavels op fase 1 neemt dus af. SADC is daarom begonnen met het uitwerken van het voorontwerp van fase 2 van De President zodat de infrastructuur op tijd klaar is als de eerste kandidaat zich gaat vestigen. Fase 2 is het gebied tegenover de fase 1, waar het grote bouwbord staat.

Omdat de ontwikkeling van Bedrijvenpark De President eenzelfde ontwikkeling is, lijkt de inrichting van fase 2 sterk op fase 1. SADC is echter voornemens om op deze fase duurzame en/of circulaire oplossingen in te passen. Gedacht wordt aan onder andere biobased materiaal in de openbare ruimte, CO2 reducerende of terugbrengende plantjes, glasvezel, mantelbuizen, gesloten grondbalans, aanpassen van de hoogte van de aan te leggen terreinen, wadi’s, ledverlichting, aanleg van een helofytenveld en herwinbare energieopwekking.

Komende maanden zal er met de gemeente gekeken worden welke maatregelen het beste kunnen worden toegepast.