Publicatie Terzake: Digital twin voorspelt effecten ontwikkelingen Schipholregio

  1 oktober 2021  |    Innovatie, Interview, Kennisartikel, Nieuws

In het magazine Terzake van het Kadaster verscheen in september een artikel over de Digital twin die SADC in samenwerking met het Kadaster ontwikkelt. Lees hieronder het interview met Reinoud Fleurke (SADC) en Matthieu Zuidema (Kadaster).

Schiphol Area Development Company (SADC) ontwikkelt hoogwaardige werklocaties rondom Schiphol en Amsterdam. De concurrentie tussen internationale luchthavenregio’s groeit en maatschappelijke vraagstukken maken gebiedsontwikkeling complexer. SADC onderzocht met het Kadaster de mogelijkheden voor een informatievoorziening die deze complexiteit aankan.

“Wij zijn gebiedsontwikkelaar en verkopen bouwrijpe kavels aan projectontwikkelaars en bedrijven. Ook verbeteren we bestaande bedrijfsterreinen. Zo realiseren we hoogwaardige locaties om te werken”, aldus Reinoud Fleurke, manager gebiedsontwikkeling bij SADC.

Nieuwe ontwikkelingen

Het creëren van goede werklocaties staat niet los van andere ontwikkelingen in het Schipholgebied. Fleurke: “Aan de ene kant zijn er economische belangen als bedrijfshuisvesting en werkgelegenheid. Aan de andere kant zijn er maatschappelijke belangen als wonen, bereikbaarheid, biodiversiteit en duurzaamheid. Hoe bied je een hoge kwaliteit van werken en wonen in een regio met zoveel mensen en zo weinig ruimte? Dat vraagstuk wordt nog actueler bij het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van de Zuidas naar Hoofddorp. Dit gebied is nu al internationaal een magneet voor bedrijven en heeft de potentie om uit te groeien tot de nationale entree van Nederland.”

Behoefte aan nieuwe informatievoorziening

Goede beslissingen neem je op basis van goede data, aldus Fleurke. Tot nu toe combineerde SADC handmatig allerlei data: “Denk aan economische cijfers, vergelijkingen met internationale luchthavenregio’s, aanbod van vastgoed, vergunningen of bouwtekeningen.” Maar de nieuwe ruimtelijke vraagstukken van Nederland verlangen een krachtiger type informatievoorziening: “Eentje waarbij je vanuit allerlei perspectieven actuele data bij elkaar brengt en koppelt, zowel van overheid als markt. We vroegen het Kadaster samen met ons te onderzoeken of een digital twin een oplossing was.”

Virtuele tweeling

Matthieu Zuidema ziet als adviseur vanuit het Kadaster de vraag naar digital twins toenemen. “Je moet het zien als een digitaal model van de werkelijkheid, een virtuele tweeling. Een computersysteem dat data gebruikt om het model zo realistisch mogelijk te maken, vaak inclusief een 3D-weergave. Door realtime data te koppelen, verandert het model mee met de werkelijkheid. En niet te vergeten: door data of instellingen aan te passen, kun je de effecten van ontwikkelingen simuleren en voorspellen.”

Bouwstenen Kadaster

Het Kadaster ondersteunde met het visualiseren van het gebied, dat luchthaven Schiphol, Hoofddorp tot en met de Amsterdamse Zuidas omvat. Zuidema: “Ook pasten we data toe uit 3D-topografie, Basisregistratie Kadaster, Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Actuele Hoogtebestand Nederland. Daarmee krijgt SADC antwoord op vragen als: welk type vastgoedeigenaren zijn er, op welke gronden nemen zij posities in, hoe ontwikkelen de vastgoedprijzen zich?”

Objectief gesprek voeren

Volgens Fleurke is het grote voordeel van een digital twin dat je een objectief gesprek kunt voeren met alle betrokken partijen in de regio: “Je ziet immers als belanghebbenden allemaal hetzelfde. Je komt samen tot inzichten die je anders niet had gekregen. En beter inzicht leidt tot betere keuzes voor investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling.”

Effecten van keuzes voorspellen

Ook kan SADC met een digital twin de effecten van keuzes meten. Zo kan het de mogelijke waardevermeerdering van een gebied voorspellen: “Als je van een toekomstig metrostation een 3D-model kunt maken, kun je simulaties uitvoeren: hoeveel stijgt de waarde van bouwgrond en vastgoed rond dat gebied? Of, stel, je wilt zoveel mogelijk woningen en arbeidsplaatsen realiseren rondom een station. Hoe ver kun je gaan met het dicht bij elkaar plaatsen van voorzieningen, gebouwen en infrastructuur?”

Maatschappelijke waarde meten

Fleurke geeft aan dat de focus van SADC niet alleen ligt op de economie: “We vinden het ook erg belangrijk om met cijfers inzicht te krijgen in de waarde die we creëren voor de maatschappij. Dat doen we bijvoorbeeld door onze bijdrage aan de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te meten.”

Plan van aanpak

SADC heeft de samenwerking met het Kadaster ervaren als een partnership met een gezamenlijke zoektocht. Fleurke: “De ervaring en gedrevenheid van het Kadaster inspireerde ook de andere betrokken partijen zoals de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, Schiphol Group en het CBS. We hebben laten zien dat een digital twin antwoorden kan geven op ons specifieke vraagstuk. Bovendien kunnen we er ook over meerdere jaren de ontwikkelingen in het gebied mee blijven volgen en sturen. We schrijven nu dan ook met veel plezier samen het plan voor de doorontwikkeling van de digital twin.”

Bron: Terzake, Kadaster