SADC Zet Stap in Duurzaamheid met CO₂-Prestatieladder Implementatie

  21 maart 2024  |    Nieuws

SADC heeft het doel gesteld om haar CO₂-uitstoot drastisch te verminderen door middel van implementatie van de CO₂-Prestatieladder, een instrument dat organisaties helpt bij het meten en verminderen van hun ecologische voetafdruk. Alex Rozendaal, projectmanager bij SADC, belicht de belangrijkste initiatieven en uitdagingen van dit ambitieuze traject.

CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is een belangrijk duurzaamheidsinstrument in Nederland, ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Het instrument helpt bedrijven en overheden bij het verminderen van CO₂-uitstoot en kosten, zowel binnen de bedrijfsvoering als in projecten en de keten. Het systeem bestaat uit vijf niveaus. Organisaties van niveau 1 tot en met 3 zich richten op het verminderen van hun eigen CO₂-uitstoot, terwijl niveau 4 en 5 ook de focus leggen op uitstoot in de keten en sector. Om gecertificeerd te worden, moeten organisaties voldoen aan eisen op het gebied van inzicht, reductie, transparantie en participatie in initiatieven voor CO₂-reductie in de sector.

Duurzaamheid in Actie

Rozendaal benadrukt dat SADC al een aanzienlijke stap heeft gezet in het implementeren van de CO2 Prestatieladder: “Vanaf 2022 zijn alle nodige gegevens aangeleverd, en we hebben deze week te horen gekregen dat we de certificering hebben op niveau 3 van de ladder hebben behaald.”

Concrete Maatregelen

Om haar CO2-uitstoot nog verder te verminderen heeft SADC heeft al enkele specifieke maatregelen genomen, met name binnen de SCOPE 1, SCOPE 2 en business travel. SCOPE 1 omvat de directe emissies die voortkomen uit installaties die eigendom zijn van de organisatie zelf of onder haar controle vallen. SCOPE 2 verwijst naar indirecte emissies die voortkomen uit de productie van elektriciteit, warmte, koeling en stoom in installaties die niet eigendom zijn van de organisatie, maar wel door de organisatie worden gebruikt.

“De maatregelen de we treffen omvatten onder andere het aanmoedigen van medewerkers om niet meer te vliegen binnen een straal van 700 kilometer en in plaats daarvan de trein te nemen. Ook wordt het gebruik van elektrische voertuigen gestimuleerd door middel van een hogere kilometervergoeding en de vervanging van hybride poolauto’s door volledig elektrische modellen.”

Medewerkersbetrokkenheid en Uitdagingen

Ook de betrokkenheid van de medewerkers bij het streven naar een lagere CO₂-footprint is van belang, aldus Rozendaal. “Daarom zijn er initiatieven om bewustwording te creëren en medewerkers te motiveren. Zo gaan we met de Duurzame Adviseurs een sessie inplannen om meer bewustheid te creëren rondom de CO₂-uitstoot, zowel vanuit SADC als wat je als medewerker zelf kunt doen. Daarnaast gaan we ook per project kijken wat onze leveranciers en klanten uitstoten.”

Ondanks deze vooruitgang erkent Rozendaal ook enkele uitdagingen waarmee SADC wordt geconfronteerd. “Er zijn nog wel uitdagingen, zoals het verkrijgen van volledig inzicht in het energieverbruik en de benodigde tijd voor gegevensverzameling.”

Toekomstige Samenwerking en Leiderschap

Op de vraag over toekomstige samenwerkingsplannen en de rol van SADC in het bevorderen van duurzaamheid binnen de regio, benadrukt Rozendaal het belang van samenwerking met organisaties zoals de Duurzame Adviseurs, maar ook de betrokkenheid van belanghebbenden zoals de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam. Op den duur streeft SADC naar een leidende rol op het gebied van duurzaamheid binnen de regio. “Wij maken gebruik van een hoop diensten hier in de regio en zijn een bepalende partij in een aantal ontwikkelingen. Zo kunnen we zelf bepalen of we bepaalde bedrijven wel of niet in dienst nemen, zolang hun waarden in lijn staan met onze duurzame gedachten. Zo kunnen we uiteindelijk bepalend zijn en een voorbeeldfunctie hebben in de regio.”

Voor meer informatie over SADC en haar duurzaamheidsinitiatieven, blijf onze communicatiekanalen volgen voor updates en verdere ontwikkelingen.

Bron: Wat is de Ladder (co2-prestatieladder.nl)