SAENZ, BIZ Havengebied IJmuiden en Amstel III winnaars Plabeka Bokalen 2018

  22 oktober 2018  |    Nieuws

De lokale energiemaatschappij SAENZ, BIZ Havengebied IJmuiden en grootstedelijk gebiedsontwikkelingsproject Amstel III zijn de winnaars van de Plabeka Bokaal 2018. Zij wonnen deze stimuleringsprijzen in respectievelijk de categorieën duurzaamheid, georganiseerd beheer en transformaties. Tijdens het MRA Congres op 19 oktober in Hilversum ontvingen zij de bokalen en werden zij zodanig beloond voor hun inspanningen en prestaties.

Jaap Bond, juryvoorzitter en gedeputeerde provincie Noord-Holland: “We hebben heel nadrukkelijk gekeken of de werklocatie onderscheidend is door een geslaagde aanpak of een slim, vernieuwend of baanbrekend proces waarmee de locatie dan weer een voorbeeld is voor andere locaties. Want dat is wat we met deze stimuleringsprijs willen bereiken: erkenning geven aan succesvolle initiatieven en inspiratie geven voor andere locaties zodat bedrijventerreinen in de regio hun functie op economisch en maatschappelijk gebied kunnen blijven vervullen.”

SAENZ U.A.
Winnaar categorie Duurzaamheid
In het initiatief SAENZ U.A. hebben de ondernemers nadrukkelijk ingezet op duurzame energie, die direct ten gunste komt aan de bedrijven in het gebied, maar ook tot maatschappelijk rendement heeft geleid.

BIZ Havengebied IJmuiden
Winnaar categorie Georganiseerd Beheer
BIZ Havengebied IJmuiden heeft laten zien dat de volhardendheid van de ondernemers tot een succesvolle BIZ kan leiden, ondanks de gecompliceerde context in het havengebied met veel criminaliteit en (haven)industriële bedrijvigheid.

Amstel III
Winnaar categorie Transformatie
Amstel III is erin geslaagd om grote stappen te zetten in voorzieningen en woningbouw in een levendig gebied, maar op zodanige manier dat de economische functie nu en in de toekomst blijft bestaan.

Bij de uitreiking van de bokalen werd ook een oproep gedaan door de jury, waarin ook Jan Jager (Vakblad BT/Stadszaken.nl) en Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) zitting namen. De ruimtedruk in de metropoolregio neemt toe en de oplossing wordt deels gezocht in het mengen van woon- en werkfuncties. De jury benadrukt echter dat lang niet elke werklocatie geschikt is voor een mix met wonen. De jury vindt een goed georganiseerd gebied met professioneel parkmanagement essentieel om ook vervolgstappen te kunnen zetten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland steken hier via subsidieregelingen geld in, maar wel onder voorwaarde dat ondernemers en gemeenten zelf ook moeten investeren.

De winnaars ontvingen duurzame bokalen. De plant in deze bokalen heeft namelijk geen water nodig als je de kurk op de pot laat zitten. Het kaartje is gedrukt op waterplantenpapier uit de Gemeente Almere. Ook de overige zes genomineerden kregen een kleine bokaal uitgereikt omdat ‘de nominatie zelf al een waardering is voor hun inzet.

Ondernemers en gemeenten in de MRA die ook stappen willen zetten op het gebied van Georganiseerd Beheer, Duurzaamheid en/of Transformatie op bedrijventerreinen, kunnen daarbij de gratis hulp inroepen van en advies vragen aan Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB).

Meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) en de HIRB is te vinden op de website van Provincie Noord-Holland.

  Duurzaamheid: SAENZ U.A.

  Transformatie: Amstel III

Georganiseerd Beheer: BIZ Havengebied IJmuiden

Lees hier meer over alle genomineerden.