Scheybeeck wint tender Schiphol-Parkeren op Green Park Aalsmeer

  14 maart 2017  |    Nieuws

Investeringsmaatschappij Scheybeeck is de winnaar van de tender voor Schiphol-Parkeren op Green Park Aalsmeer.  Scheybeeck zal op een kavel van 2,3 hectare een parkeerterrein ontwikkelen. Deze ontwikkeling past in het beleid rond Schiphol-Parkeren uit de structuurvisie Green Park Aalsmeer die in 2016 is vastgesteld. De aanleg van het parkeerterrein zal in de zomer van 2017 plaatsvinden.

Schiphol-Parkeren is opgenomen in de structuurvisie voor Green Park Aalsmeer. Onveranderd blijft het standpunt dat Schiphol-Parkeren in het grootste deel van Aalsmeer tegen gegaan dient te worden. Er is echter, door de prijsstelling van het parkeren op Schiphol zelf, een structurele behoefte aan Schiphol-Parkeren in deze regio. In plaats van deze te weren uit de gehele gemeente, is bekeken op welke plekken Schiphol-Parkeren wel wenselijk is. En gelet op de criteria voor de ruimtelijke inpasbaarheid van parkeerterreinen is geconcludeerd dat Green Park Aalsmeer bij de Middenweg een geschikte locatie heeft voor Schiphol-Parkeren (onder de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan). Doorslaggevend daarbij is de directe aansluiting via de Middenweg op het hoofdwegennetwerk (o.a. de N201) richting Schiphol. Wel moeten parkeerterreinen uit het zicht van de openbare weg worden gerealiseerd en groen worden ingevuld. Scheybeeck zal daarom samen met Green Park Aalsmeer zorgdragen voor een groene invulling van het parkeerterrein en de omgeving van het parkeerterrein.

Schiphol Parkeren

Duurzaamheid
Eén van de belangrijke afwegingen in de gunning van deze tender aan Scheybeeck is duurzaamheid. Scheybeeck heeft aangegeven hier speciale aandacht aan te besteden. Zij zal de inzet van ledverlichting, een fundering gemaakt van hergebruikt menggranulaat, asfalt dat herbruikbaar is en gebruik van groene stroom onderzoeken.

Informatieavond
Direct omwonenden van de Aalsmeerderweg zijn uitgenodigd voor een informatieavond over deze ontwikkeling.

Scheybeeck
Scheybeeck is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die deelneemt in ondernemingen met een sterke marktpositie of de potentie daartoe. De focus hierbij is gericht op de markt voor service, onderhoud en dienstverlening. Bedrijven waarin Scheybeeck deelneemt zijn onder meer BUKO Infrasupport, Consolid, Flash Private Mobile Networks, IJmond Transport Groep, Medizon, Smit’s Bouwbedrijf, Visual Retailing, NPB Media, Vos Logistics en Zwart Techniek.  www.scheybeeck.nl