Schiphol Trade Park en Tegenstroom slaan handen ineen

  30 november 2018  |    Nieuws

Schiphol Trade Park en Tegenstroom slaan handen ineen om energietransitie te versnellen, samenwerking officieel vastgelegd

Donderdag 29 november is in de circulaire experimenteerplek C-Bèta een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Schiphol Trade Park en het lokale energiebedrijf Tegenstroom. De overeenkomst houdt in dat Tegenstroom voor Schiphol Trade Park aangemerkt wordt als ‘preferred supplier’ op het gebied van de levering van hernieuwbare, groene energie.

Duurzaam, innovatief en circulair
Schiphol Trade Park (STP) is een samenwerking van SADC, Gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Real Estate. Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast NS-station Hoofddorp. De drie partijen hebben grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Er wordt bij de inrichting volop nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water. Waar mogelijk worden lokale samenwerkingspartners aangetrokken; zo ook voor energie.

Dick van der Harst, projectdirecteur STP: “We hebben belang bij een groeiende economie. Maar we weten ook dat er iets moet veranderen, we moeten circulair gaan denken waarin de lokale opwek van hernieuwbare energie een belangrijke rol speelt. Daarnaast moeten we zorgvuldig omgaan met energieverbruik zodat onze CO2-uitstoot vermindert.”

Lokale energie
Om alle bedrijven die zich vestigen op STP te voorzien van duurzame energie wordt samengewerkt met Tegenstroom. Het lokale energiebedrijf heeft kennis en ervaring op het gebied van de levering van duurzame, lokaal opgewekte energie en kennis van de lokale markt en is daarmee een zeer geschikte samenwerkingspartner.

Andrea van de Graaf, directeur Tegenstroom: “Wij kunnen aan de bedrijven die zich vestigen op STP lokaal opgewekte groene energie leveren. Nog liever helpen we ze met het zelf opwekken hiervan. De bedrijven hebben enorme daken, met plaats voor meer zonnepanelen dan ze zelf  nodig hebben. Hoe mooi zou het zijn als STP een lokaal energiefabriekje wordt voor bewoners in de regio?”

Tegenstroom helpt realiseren van duurzame ambities
Bedrijven die zich vestigen zijn vrij zijn hun energieleverancier te kiezen, Tegenstroom is als energiepartner de ‘preferred supplier’ vanuit STP. Afgelopen week werd Tegenstroom als collectief door de Consumentenbond voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Bedrijven die klant zijn/worden, hebben een C02-neutraal energiegebruik en dragen zo bij aan hun eigen duurzame ambities en die van STP.

Naast het realiseren van zonnepanelen en leveren van lokaal opgewekte schone stroom geeft Tegenstroom advies over energiebesparing en zal ze innovatieve manieren van verwarmen onderzoeken, bijvoorbeeld met zonnecollectoren en lokale opslag in waterbassins onder de grond.

Tegenstroom is de lokale leverancier van stroom en gas. Het Haarlemmermeerse energiebedrijf levert alleen maar groene energie. Nu wordt al 30% van de stroom die Tegenstroom levert lokaal opgewekt met de zonnepanelen van Jos aan de IJweg in Hoofddorp. Het is de ambitie om 100% in Haarlemmermeer op te wekken. Tegenstroom heeft geen winstoogmerk. Het energiebedrijf is opgericht door de gemeente Haarlemmermeer om de energietransitie te versnellen.