Schiphol Trade Park meest duurzame logistieke business park ter wereld

  8 juni 2023  |    Innovatie, Nieuws

SADC ontvangt de hoogste Outstanding kwalificatie voor de BREEAM-NL gebiedscertificering van Schiphol Trade Park

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Schiphol Trade Park de Outstanding BREEAM-NL certificering toegekend, en daarmee wereldwijd het eerste logistieke business park met zo’n hoge score. Met een beoordeling van 87,67% op BREEAM-NL Gebied v2018 is het business park van gebiedsontwikkelaar SADC daarmee niet alleen het meest duurzame logistieke business park van de wereld, maar bovendien het eerste bedrijventerrein in Nederland met een BREEAM-NL hercertificering voor duurzame gebiedsontwikkeling.

In 2014 ontving SADC voor Schiphol Trade Park in Hoofddorp al een BREEAM-NL Gebied Excellent Ontwerpcertificaat . De upgrade naar Outstanding (de hoogst haalbare score op een schaal van 5) bij de hercertificering in de realisatiefase is mede te danken aan de koppeling van nieuwe initiatieven van SADC aan BREEAM-NL, zoals een duurzaamheidsdashboard en circulaire aanbesteding. Doorlopend worden door opgedane ervaring en ontwikkelingen eisen en toepassingen opgeschaald. Daarnaast zijn zeven nieuwe bedrijfsgebouwen op Schiphol Trade Park gecertificeerd met BREEAM-NL Nieuwbouw.

Opvallend is dat voor de certificering 3% innovatiecredits zijn behaald, hiermee worden innovatieve duurzame initiatieven verder gestimuleerd. Een van de innovaties is voor het virtueel net waarin partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit de beschikbare capaciteit met elkaar delen. Vraag en aanbod wordt optimaal op elkaar afgestemd en onnodige CO2 uitstoot wordt vermeden.

Rudy van der Helm, manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC: ”Wij zijn erg blij dat SADC Schiphol Trade Park op een zo duurzame manier ontwikkelt en trots dat zij hierbij kiezen voor een BREEAM-NL certificering. Om een gebiedsontwikkeling  op zo’n manier integraal duurzaam te ontwikkelen, is veel doorzettingsvermogen nodig. Tijdens de uitvoering is de ontwikkeling steeds duurzamer geworden, terwijl de maatlat ook is aangescherpt. Dat is een heel knap resultaat.”

Eva Klein Schiphorst, directeur SADC: “We hebben al langer de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn. BREEAM-NL heeft ons alleen maar nog meer uitgedaagd. Dat we met deze certificering nu zelfs het meest duurzame logistieke business park van de wereld zijn, maakt ons natuurlijk trots. Maar we blijven niet stilzitten! We blijven innoveren en leggen de lat steeds hoger.”

Werklandschappen van de toekomst

SADC heeft de ambitie om te werken aan groene, gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse bedrijventerreinen. Eva Klein Schiphorst: “Werklandschappen van de toekomst dus. De ruim drieduizend bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief op deze gebieden.”

Over BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk voor de gebouwde omgeving. In meer dan 80 landen wordt BREEAM toegepast met duizenden behaalde certificaten, waarvan een select aantal gebieden, uiteenlopend van woonwijken tot kantorenparken, met een Outstanding kwalificatie.

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor Nederlandse gebouwen en gebieden. De systematiek beoordeelt projecten op alle aspecten van duurzaamheid, van energiezuinigheid, materiaalgebruik en afvalvermindering tot een bijdrage aan gezondheid, sociale cohesie en de biodiversiteit. Groen heeft niet alleen een waarde voor ecologie, maar draagt ook bij aan wateropvang en het tegengaan van hittestress. Dat maakt BREEAM-NL Gebied de integrale meetlat voor duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland.

De verschillende onderwerpen zijn onderdeel van zes categorieën die samen tot de totaalscore leiden van BREEAM-NL Gebied. De score wordt uitgedrukt in vijf verschillende kwalificaties, waarvan Outstanding de hoogste score is.

BREEAM-NL heeft verschillende keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw voor het realiseren van nieuwbouw gebouwen, voor bestaande gebouwen is er BREEAM-NL In-Use, en BREEAM-NL Gebied voor het beoordelen van complete gebieden. De methode is ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council maakt de methode en nieuwe richtlijnen geschikt voor Nederland, de BREEAM-NL richtlijnen.