SKBN Webinar voor gemeenten in provincie Noord-Holland

  16 maart 2023  |    PHB

Zo stimuleer je als gemeente samenwerking op bedrijventerreinen ten behoeve van energietransitie.

Mede door het netcongestieprobleem is er op bedrijventerreinen veel aandacht voor energietransitie en het samenwerken in een zelfvoorzienend en lokaal energiesysteem. Maar hoe ga je te werk om zoiets voor elkaar te krijgen? Qua besparen is er achter de meter dikwijls al veel mogelijk voor ondernemers, en het verdelen van netcapaciteit is wellicht een volgende stap.

Graag wil de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen (SKBN) de gemeenten binnen de provincie Noord-Holland meenemen in een kennissessie over het onderwerp energietransitie op bedrijventerreinen. Dit in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland, PHB en Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Onderstaand de opzet en betrokken sprekers. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, haak dan een uurtje aan en maak tevens kennis met collega’s in andere gemeenten die met hetzelfde vraagstuk spelen.

Wanneer?

Maandag 27 maart van 12.00 tot 13.15 uur via Teams

Programma

12.00 uur
Welkom door Theo Föllings, voorzitter van de SKBN

12.05 uur
Welke gereedschappen liggen er al om direct aan de slag te gaan? Door Marisol Elisabeth van PHB

12.20 uur
Zo werkt het Duurzaam Ondernemen Loket in Noord-Holland Noord

12.35 uur
Provincie Noord-Brabant heeft binnen het Grote Oogst project de focus op de verduurzaming van 13 bedrijventerreinen. Hoe maakt de gemeente Waalwijk binnen dit programma concrete stappen tot energietransitie?

13.05 uur
Delen van vragen en suggesties

13.15 uur
Afronding

Gemeenten in de provincie Noord-Holland kunnen zich hier voor het webinar aanmelden.

Foto: The Flying Dutchmen / Drone Addicts