Spetterende slotmanifestatie Places of Hope: Zin in de toekomst!

  27 november 2018  |    Nieuws

“Wij zijn Landmakers van het eerste uur. We proberen koploper te zijn in het circulair ontwikkelen van onze bedrijventreinen. Dat gaat met vallen en opstaan. Het betekent veel weerstanden overwinnen en creatief blijven. Daarom voelen we ons zo thuis bij ‘Places of Hope’. Kennis en ervaringen met elkaar blijven delen en vooral ook nieuwe perspectieven. Daarom hebben we met veel plezier opnieuw de intentieovereenkomst getekend.”
Jeanet van Antwerpen, directeur SADC.

“Mensen worden niet overtuigd door feiten, maar worden verleid door perspectief”, zei Places of Hope-curator Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht. “We moeten verbeelding gebruiken, zodat mensen zien dat er meer mogelijk is en ze weer zin krijgen in de toekomst.”

Dat is precies wat Places of Hope, een tentoonstelling over de ruimtelijke toekomst van Nederland, de afgelopen acht maanden in Leeuwarden heeft gedaan.

Op woensdag 21 november werd Places of Hope feestelijk afgesloten in de Kanselarij. De oogst van deze manifestatie en tentoonstelling is gevangen in de publicatie Places of Hope – Het Noorden verkent de toekomst. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij bekende een sciencefiction-liefhebber te zijn. Hajer, zei hij, had wel wat weg van Robert Zemeckis, de regisseur van de Back to the Future-films,.

Schurink: “Voor zijn toekomstvoorspellingen raadpleegde Zemeckis een brede groep experts, hij haalde ‘buiten naar binnen’. Dat heeft Maarten Hajer ook gedaan en dat vinden wij als BZK belangrijk. De wijsheid ligt in het land, de oplossingen liggen in de regio. De les van Places of Hope is dat als je een groep mensen bij elkaar haalt en nadenkt over de toekomst, je een heel eind kunt komen.”

 

‘Als het zo kan, dán wil ik het wel’

Places of Hope was niet alleen een tentoonstelling, maar ook een soft space, een apolitieke plek om met belanghebbenden het gesprek te voeren over moeilijke onderwerpen zoals de energietransitie, de bouw van een miljoen woningen, over krimp of klimaatverandering.

Zo zette Places of Hope bijvoorbeeld de toekomst van het Friese veenweidegebied op de agenda met behulp van een onderzoeksatelier, en wist zo een belangrijke discussie op gang te brengen over verduurzaming van het watersysteem en van de landbouw. In het atrium waren twee goedbezochte bijeenkomsten met bestuurders, wetenschappers, ontwerpers én boeren. De discussie werd soms scherp gevoerd, maar mensen luisterden naar elkaar. Hajer: “De mooiste zin die ik de afgelopen acht maanden gehoord heb kwam van een boer die zei: ‘Ja, als het zo kan, dán wil ik het wel’.”

 

Het netwerk blijft bestaan

Het netwerk van dertig Landmakers – mensen die concreet aan de slag gaan met hun leefomgeving en laten zien hoe het Nederland van morgen eruit ziet – was de basis voor de tentoonstelling. Zij ondertekenden ter plekke een intentieverklaring om door te gaan met kennisdeling tussen praktijk en beleid.

Het netwerk wordt in de aanloop naar IBA Parkstad 2020 in Heerlen verder uitgebreid met Landmakers uit het Zuiden. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden gaf symbolisch de fakkel door aan burgemeester Odile Wolfs van de Zuid-Limburgse gemeente Onderbanken (onderdeel van Parkstad). Aansluitend was er een Places of Hope-festival met cabaret, cello-muziek in de Waddenkelder, karaoke, een sciencefiction-lezing en veel verdiepende gesprekken.

 

De hele regio een soft space

Twee instrumenten die Places of Hope introduceerde –  het atelier en de soft space – zijn duidelijk omarmd door Friese bestuurders. Zo sprak dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân zich ter plekke uit om heikele kwesties in ateliervorm op te pakken, evenals de Leeuwardense wethouder Henk Deinum en directeur stadszaken Harmen de Haas.

Leeuwarden wil na Places of Hope ook graag een soft space behoudeneen plek om in informele sfeer met een brede groep mensen over beladen onderwerpen te kunnen blijven praten. Programmamanager Sjoerd Bootsma van Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad pleitte er voor om daar de dwarsdenkers, de kunstenaars en de dromers vooral bij te blijven betrekken.

“Als je wilt veranderen moet je mensen niet alleen in het hoofd raken, maar ook in het hart. Als je het voelt dan ga je openstaan voor nieuwe ideeën en denkwijzen.” Hij stelde voor om de soft space niet te beperken tot één gebouw. “De hele regio moet eigenlijk een soft space worden.”

Door Saskia Naafs

Zin in de Toekomst!