Start ontwikkeling fase 2 van Business Park Amsterdam Osdorp

  1 oktober 2017  |    Nieuws

Laatste nieuwe bedrijventerrein van Amsterdam biedt ruimte voor bedrijven uit de stad

Gemeente Amsterdam en gebiedsontwikkelaar SADC starten komend najaar met de ontwikkeling van de tweede fase van Business Park Amsterdam Osdorp. Fase 1 van dit business park is bijna uitverkocht en door de groeiende vraag naar bedrijfskavels in de regio rondom Amsterdam is besloten om de ontwikkeling van het laatste nieuwe bedrijventerrein in Amsterdam te starten. Mede ook door toenemende druk op de woningmarkt in Amsterdam, waardoor bedrijven uit de stad ruimte moeten maken voor woningbouw. De plannen voor de ontwikkeling worden in nauwe samenwerking met de omgeving uitgewerkt, omwonenden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Circulaire ontwikkeling, duurzaamheid, ecologie, landbouw en natuur
Het business park ligt centraal in de Metropoolregio Amsterdam en vormt een belangrijk onderdeel van het werkgebied tussen de A9 en de A5 met Lijnden, Lijndenhof en de 1e fase van Business Park Amsterdam Osdorp. Daarbij is het nieuwe business park een schakel tussen stad en natuur (met de Tuinen van West) én tussen stad, Schiphol en de Haven. Om de huidige functies met landbouw, natuur en ecologie goed in te passen ontwikkelen SADC en de gemeente dit gebied toekomstbestendig, duurzaam en circulair, volgens de nieuwste circulaire principes, die er kort gezegd op neer komen dat er waarde wordt toegevoegd aan de leefomgeving. Denk hierbij aan hergebruik van materialen, opwekken van duurzame energie in het gebied en ecologisch beheer.

Participatie
De basis voor de ontwikkeling is al eerder gelegd. Het bestemmingsplan is vastgesteld, en er is een inrichtingsplan voor de gehele Lutkemeerpolder en een concept programma van eisen. Dit betekent dat de hoofdlijnen van de ontwikkeling vastliggen, maar dat alle details van de inrichting nog bepaald moeten worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan en de integratie van natuur en ecologie. SADC en de gemeente willen dit graag samen met verschillende partijen verder uitwerken. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

Zorgboerderij De Boterbloem
Op dit moment worden gesprekken met zorgboerderij De Boterbloem gevoerd. De zorgboerderij blijft gevestigd aan de Lutkemeerweg. Er zijn wellicht mogelijkheden om de Boterbloem een functie te laten vervullen voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Op dit moment is er in de plannen nog ruimte om te onderzoeken waar kansen voor samenwerking zitten. Deze verkenning vindt plaats in samenspraak met Trijntje Hoogendam, de eigenaar van de zorgboerderij aan de Lutkemeerweg. Peter Joustra, de projectdirecteur: “Wij zouden om verschillende redenen inpassing toejuichen omdat De Boterbloem een belangrijke rol in dit gebied heeft gespeeld en opnieuw van betekenis kan worden in het nieuwe ‘werk-landschap’ wat wij hier voor ogen hebben. Een mooi voorbeeld is de Tuinen van West, waar ondernemers laten zien dat stadslandbouw wordt gewaardeerd door de samenleving. Dit zou hier ook kunnen, maar dan meer gericht op de buurt en op de nieuwe gebruikers van het business park”.

Een belangrijke trend die mogelijkheden voor samenwerking biedt is het ontwikkelen van een multifunctioneel ‘werk-landschap’ waarbij zowel bedrijven en hun medewerkers en relaties op een eigentijdse manier verbonden worden met de herkomst van het gebied en het vergroten van de zichtbaarheid van productie van voedsel. De Boterbloem kan – ook al zal de oppervlakte en de vorm sterk wijzigen – hierin een belangrijke rol spelen. Joustra: “Wij onderzoeken op dit moment of het mogelijk is dat De Boterbloem rond de boerderij nog ruimte overhoudt voor voedselproductie. En daarnaast kijken wij naar diverse andere mogelijkheden van de boerderij: als een ontmoetingspunt voor nieuwe gebruikers, als groenbeheerder van het gebied en als voorbeeldboerderij om te laten zien waar ons eten vandaan komt”.

Feiten over Business Park Amsterdam Osdorp fase 2

  • Eerste uitgifte in 2019
  • 25 hectare aan bedrijfskavels beschikbaar met kavelgroottes vanaf 2.000 m2
  • Bereikbaar vanaf de S106, via de Etnastraat en de Lutkemeerweg
  • Geschikt voor bedrijven t/m milieucategorie 3.2
  • Gelegen in de Tuinen van West in stadsdeel Nieuw-West
  • Aangelegd met collectieve warmte- en koudeopslag
  • Aangesloten op glasvezelnetwerk
  • Fase 1 reeds ontwikkeld en bijna uitverkocht (hier zijn nog maar 2 bedrijfskavels van 0,71 en 0,62 ha beschikbaar)
  • Ontwikkeld door SADC en de gemeente Amsterdam i.s.m. SEKU (een combinatie van Thunnissen Ontwikkeling en Ark Projecten)
  • Kavels worden uitgegeven door SADC, gemeente Amsterdam en SEKU