Start ontwikkeling SADC Solar Park op de Groene Hoek

  9 maart 2017  |    Nieuws

Gebiedsontwikkelaar SADC en F&S SOLAR ondertekenden 8 maart 2017 de overeenkomst voor de ontwikkeling van een zonnepark op de Groene Hoek in de gemeente Haarlemmermeer. Op een oppervlakte van ongeveer 26 hectare worden 127.456 zonnepanelen van het merk First Solar geplaatst. Dit levert ongeveer 15.000 MWh per jaar wat genoeg is voor 4.500 huishoudens. Bovendien levert het een reductie van CO2-emissie van 5.580 MT op. Deze overeenkomst geldt voor 25 jaar.

Dit project is ontwikkeld in een samenwerking tussen SADC, Solar-Energy Works en F&S Solar. In juli start F&S Solar met de aanleg en in oktober 2017 zijn de zonnepanelen operationeel. De gemeente Haarlemmermeer is blij met deze ontwikkeling; zij heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. En ook de Provincie Noord-Holland is voorstander van dit zonnepark; zij ambiëert dat werklocaties die vertraagd zijn in hun ontwikkeling tijdelijk worden ingericht met zonnepanelen.

SADC onderzoekt samen met F&S SOLAR op welke manier de stroom geleverd kan gaan worden aan de Green Datacenter Campus op Schiphol Trade Park. Het lokaal opwekken en verbruiken van energie past binnen de ambitie van SADC om bij te dragen aan ontwikkeling van circulaire werklocaties.

SADC Solar Park 2
De ondertekening, v.l.n.r: Harm de Boer (projectmanager SADC), Henny Pelsers (Directeur F&S Solar), Jeanet van Antwerpen (Directeur SADC), Reinoud Fleurke (manager gebiedsontwikkeling SADC)