Stichting C-creators opgericht

  18 september 2018  |    Nieuws

Op dinsdag 11 september jl. tekenden Rabobank Regio Schiphol en Royal Schiphol Group de oprichtingsakte van de stichting C-creators. Samen met al haar partners van het Bouwprogramma, dat inzet op de transitie naar een circulaire bouwindustrie, de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland zet C-creators in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in op circulaire projecten en kennisdeling. 

Het doel van deze stichting zonder winstoogmerk, een uniek voorbeeld van een samenwerkingsorganisatie, is de transitie naar de circulaire economie versnellen en opschalen binnen de MRA. De MRA-regio heeft de schaal om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de groei naar een circulaire economie en creëert daarmee exportkansen.

De stichting heeft drie pijlers waarin zij actief is:

  • Loket voor borging, uitwisseling en verbinding
  • Business development en meerjarige innovatieprogramma’s, waaronder het Bouwprogramma
  • Toegang tot geduldig kapitaal voor CE-initiatieven

C-creators is gevestigd in C-Bèta op Schiphol Trade Park.

SADC stond samen met onder anderen Guido Braam aan de wieg van het in 2017 gestarte onderzoek naar de door diverse partijen uitgesproken wens in de regio intensiever samen te werken aan een regionale opschaling en versnelling van de circulaire economie. SADC is dan ook zeer verheugd dat de stichting officieel bestaat en wenst het team van C-creators alle succes.

Op de foto van links naar rechts: André Van Den Berg, Wouter van Twillert, Stefan Dannel, Metta Streefkerk, Mart Pfeiffer, Guido Braam, Mariska Joustra, Birgit Otto, Christine van Oppen – Bevelander, Michael Huinink, Fien Peters, Sofie Snoek, Imme Groet.