Symposium Circulaire Werklocaties 2050

  27 februari 2019  |    Nieuws

Hoe ziet de circulaire werklocatie er in 2050 uit en hoe maken we die mogelijk?
Graag nodigen wij u uit voor het Symposium Circulaire Werklocaties 2050 op 11 april 2019.

Drie multidisciplinaire teams onderzochten in het vierdaags Atelier Circulaire Werklocaties 2050 wat circulaire economie en trends op het gebied van digitalisering, mobiliteit en werken betekenen voor toekomstige werklocaties in Noord-Holland. Kunnen de uitkomsten van de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van circulariteit op werklocaties door overheden en bedrijven?

Tijdens het symposium, dat wij samen organiseren met de provincie Noord-Holland en SKBN, worden de visies en ontwerpen van de teams onder de loep genomen door de initiatiefnemers en experts van buiten. Teamleden houden een pitch over hun voorstellen. Wat betekenen de resultaten van de Challenge voor beleid en praktijk? Hoe ziet de circulaire werklocatie er in 2050 uit en hoe maken we dit mogelijk? Hoe kunnen we voorsorteren op toekomst en het vestigingsklimaat voor bedrijven versterken?

Jeanet van Antwerpen, directeur van SADC: “Geen truttige verhalen maar aandacht voor toegankelijkheid van werklocaties, de menselijke kant van werken en nieuwe vormen van mobiliteit. De tijd van masterplannen is voorbij, de presentaties bevatten een breed palet aan ingrediënten waarmee flexibel op een onzekere toekomst kan worden ingespeeld.”

Programma

 • Opening
  • Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland).
 • Sprekers
  • Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving)
  • Daan Zandbelt (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving)
  • Marja Ruigrok (wethouder gemeente Haarlemmermeer)
  • Jeanet van Antwerpen (directeur SADC)
 • Maurits de Hoog (stedenbouwkundige gemeente Amsterdam en mentor van het atelier Challenge Circulaire Werklocaties 2050) doet verslag van het proces en de uitkomsten van het atelier.

Datum en tijd
Donderdag 11 april, 19.30-21.30 uur

Locatie
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam

Aanmelden
U kunt zich voor dit gratis symposium aanmelden via deze link.

Graag tot dan.