Tijdelijke voorzieningen voor migrantenlogies op Green Park Aalsmeer

  31 januari 2019  |    Nieuws

Ruigrok Productie BV zal binnenkort starten met de realisatie van een tijdelijke voorziening voor huisvesting van arbeidsmigranten ter hoogte van Legmeerdijk 291 in Aalsmeer, op Green Park Aalsmeer. Het gaat om tijdelijke en verplaatsbare woonunits met 160 bedden voor een periode van 5 jaar.

Aanleiding: waarom deze tijdelijke voorziening?

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer heeft in oktober van 2018 aan de gemeenteraad van Aalsmeer laten weten dat de realisatie van een tijdelijke voorziening voor migrantenlogies op Green Park Aalsmeer mogelijk is. In de raadsinformatiebrief van 30 oktober vindt u meer informatie. Omdat de twee arbeidsmigrantenvoorzieningen op Green Park Aalsmeer (aan de Japanlaan en aan de Legmeerdijk) nog niet in aanbouw zijn en de vraag naar de inzet van arbeidsmigranten in Aalsmeer onverminderd hoog blijft, zijn er diverse problemen met de huisvesting van arbeidsmigranten. Om druk op woonwijken of wonen in illegale situaties in Aalsmeer te voorkomen is het zeer wenselijk een tijdelijke voorziening te realiseren.

De locatie

De tijdelijke voorziening wordt gerealiseerd op Green Park Aalsmeer in de hoek van de Legmeerdijk en de N201.

Verplaatsbare woonunits

De tijdelijke voorziening bestaat uit verplaatsbare woonunits. De woonunits worden in twee gebouwen van twee lagen (6-7 meter hoog) op het terrein geplaatst. Beide gebouwen bieden ruimte voor 80 slaapplaatsen, in totaal worden er dus 160 slaapplaatsen gerealiseerd. Het plan voorziet in voldoende parkeergelegenheid (53 pp) voor de 160 slaapplaatsen.

Huurovereenkomst voor 5 jaar

De tijdelijke voorziening mag op basis van de huurovereenkomst 5 jaar in gebruik blijven. Op deze wijze wordt op korte termijn conform de afspraken uit het Convenant Regio Greenport Aalsmeer inzake huisvesting van Europese arbeidsmigranten voorzien in grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Aalsmeer.  Inzake de beheersbaarheid van de locatie zullen door de initiatiefnemer dezelfde middelen worden ingezet als bij de permanente locaties.

Planning

Begin februari zal Ruigrok Productie B.V. de tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen voor de realisatie van de tijdelijke woonunits. In de eerste helft van 2019 kan de realisatie starten, als de vergunning is verleend en er geen andere belemmeringen bestaan voor de realisatie. De realisatie zal slechts enkele weken in beslag nemen.