Transformatie thema top 5

  13 juli 2017  |    Kennisartikel

In 2017 organiseert PHB meerdere pilots rond diverse actuele thema’s over bestaande werklocaties (bedrijventerreinen). In maart vond de eerste bijeenkomst plaats, in samenwerking met de gemeente Zandvoort, voor de pilot Transformatie. Doel was om gemeenten te laten aangeven wat hun uitdagingen en knelpunten zijn bij transformatie van werklocaties.

Bij deze sessie waren onder andere stedenbouwkundigen, beleidsadviseurs, planologen en planjuristen vanuit gemeenten Zandvoort, Haarlemmermeer, Haarlem, Hilversum, Zaanstad en Almere aanwezig. Al deze gemeenten hebben met elkaar gemeen dat een of meerdere  werklocaties getransformeerd worden, vaak veroorzaakt door de vraag naar woningbouw binnen de gemeente. Uit de sessie kwam een thema top 5 naar voren.

In vervolgbijeenkomsten worden de thema’s nader uitgewerkt. Hiervoor wordt per thema een bijeenkomst georganiseerd door de betrokken gemeenten. PHB betrekt hier experts bij zodat vragen, kansen en knelpunten in interactieve sessies uitgewerkt worden. Ook andere gemeenten mogen hierbij aansluiten (aanmelden via info@projectbureauherstructurering.nl).

 1. Welke ontwikkelstrategie wil ik volgen als gemeente?
 • Welke strategie kan en wil ik volgen als gemeente? Passief, actief, faciliterend?
 • Waarom is het zo belangrijk een transformatiegebied te beschouwen als integrale opgave waarbij alle interne en externe stakeholders worden betrokken? Kijk bijvoorbeeld niet alleen naar de vraag naar woningen maar ook naar benodigde bedrijvigheid en werkgelegenheid.
 • Is transformeren mogelijk als de gemeente geen actieve grondpolitiek voert?
 • Met wie ga ik gesprekken aan en in welke volgorde?
 • Is een integrale visie nodig wanneer je toch kiest voor organische gebiedsontwikkeling in plaats van een dichtgetimmerd plan?
 • Hoe neem ik alle stakeholders, waaronder het college van B en W en de gemeenteraad, goed mee in het proces?

Lees hier de 5 lessen die in de vervolgsessie Ontwikkelstrategie zijn getrokken en bekijk de presentaties.

 1. Wat is een anterieure overeenkomst en welke mogelijkheden biedt dit?
 • Wat is een anterieure overeenkomst?
 • Wat is de wettelijke basis?
 • Wanneer kan een dergelijke overeenkomst worden gebruikt?
 • Kun je anterieure afspraken ook vastleggen in verschillende overeenkomsten bijvoorbeeld een intentieovereenkomst, een ontwikkelovereenkomst en een realisatieovereenkomst?
 • Hoe verhouden de anterieure overeenkomst en het exploitatieplan zich tot elkaar?
 • Is een anterieure overeenkomst afdwingbaar?
 • Als een marktpartij niet wil betalen, moet de gemeente dan toch meewerken?
 • Mag ik winstgevende en verliesgevende exploitaties aan elkaar koppelen en zo ja, hoe dan?

Lees hier de 5 lessen die in de vervolgsessie Anterieure Overeenkomst zijn getrokken en bekijk de presentaties.

 1. Economische visie en transformatie van werklocaties
 • Heeft transformatie van een werklocatie de voorkeur of is juist een herprofilering met behoud van de economische functie niet beter?
 • Welke best practices zijn er van gemengde woon/werkvormen?
 • Hoe behoud ik bedrijven en werkgelegenheid?
 • Hoe faciliteer ik bij de uitplaatsing van bedrijven?
 • Welke afwegingen maakt een bedrijf bij het kiezen van een vestigingslocatie?
 1. Juridisch-planologische procedures en mogelijkheden van de Omgevingswet
 • Uit welke juridisch- planologische mogelijkheden kan een gemeente kiezen om transformatie mogelijk te maken? Een nieuw (postzegel) bestemmingsplan of een herziening van een bestemmingsplan?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een wijzigingsbevoegdheid en hoe verhoudt zich dit tot een anterieure overeenkomsten?
 • Wat houden de ‘lange’ afwijkingsprocedure en de kruimelgevallenregeling in en wanneer kunnen die worden toegepast?
 • Is er relevante jurisprudentie?
 • Welke nieuwe mogelijkheden gaat de Omgevingswet bieden en wat zijn de ervaringen met pilots rond de Omgevingswet?
 1. Hoe borg ik de stedenbouwkundige kwaliteit in transformatieprojecten?
 • Hoe bewaakt de gemeente de stedenbouwkundige kwaliteit in (gebieds)transformaties waar de gemeente niet zelf de regie heeft?
 • Stelt de gemeente zelf een stedenbouwkundig plan op of wordt dit aan marktpartijen gevraagd?
 • Hoe zorgt de gemeente er voor dat er ook maatschappelijke voorzieningen komen in een transformatiegebied?
 • Hoe gaat de gemeente om met de transitiefase?
 • Welke verantwoordelijkheden hebben marktpartijen voor ‘hun’ toekomstige bewoners?

 

Download hier de PHB-presentatie van de startbijeenkomst in Zandvoort.

Download hier de presentatie van bedrijventerrein Zandvoort.