“Transitie naar circulaire economie gaat gewoon gebeuren”

  9 mei 2017  |    Interview

Circulaire economie is geen geitenwollensokkenverhaal. Het is een economisch model waarmee geld kan worden verdiend. Dat gaat in de logistiek ook spelen maar het zal allemaal wat sneller mogen.

Dat stelt Jeanet van Antwerpen, directeur van Schiphol Area Development Company (SADC). Zij neemt tijdens de Summit Logistieke Hotspots deel aan de paneldiscussie. Van Antwerpen is een vurig pleitbezorger van de circulaire economie ook binnen het logistiek vastgoed. “Dit thema begint mainstream te worden.”

Meerwaarde voor logistiek vastgoed
Tijdens een logistiek vastgoedcongres in Venlo in 2016 werd er door de deelnemers toch wat meewarig gekeken toen Van Antwerpen een betoog hield over welke belangrijke rol de circulaire economie in de toekomst gaat spelen bij marktpartijen die actief zijn binnen het logistiek vastgoed. Nu twee jaar later is er – mede onder invloed van het Klimaatakkoord van Parijs – een kentering zichtbaar. “We kunnen nu dingen veel concreter maken dan twee jaar geleden het geval was. Als SADC hebben we inmiddels stappen gemaakt van strategie naar uitvoering. Zo zijn we nu bijvoorbeeld vanuit SADC bezig met twee circulaire aanbestedingen waaronder het Schiphol Trade Park. Drie hele grote bouwers zitten voor dit gebied nu in de zogenoemde  een dialoogfase. Die moeten nu ook innoveren en ze voegen uiteindelijk ook waarde toe aan het gebied wat ook z’n meerwaarde oplevert voor een gebouw.”

Circulaire economie verandert functie logistiek vastgoed

Deltaplan voor logistiek vastgoed
Van Antwerpen is inmiddels gevraagd als voorzitter van de werkgroep logistieke gebouwen binnen de Dutch Green Building Council (DGBC). “Dat is een initiatief voor het deltaplan duurzame renovatie. De verwachting is dat de overheid om haar klimaatdoelstellingen te halen, meer eisen zal gaan stellen aan het verduurzamen van vastgoed, waaronder ook logistiek vastgoed. Er zal dus ook meer regelgeving komen, waardoor marktpartijen – die deelnemen aan deze werkgroep – wel in actie moeten komen. Ik loop dan in dit geval liever maar voorop, zonder dat iemand anders zegt dat je het moet doen.” In het bewuste deltaplan worden volgens Van Antwerpen acht typen gebouwen onderscheiden. “Juist logistiek kan daarbinnen veel dingen slimmer doen, niet alleen in het vastgoed, maar ook in het hele logistieke proces. We gaan een routekaart maken, waarvan de eerste resultaten tijdens de eerste dag van de Provada-beurs worden gepresenteerd.”

Besparen op Petajoule verbruik
Ook logistiek vastgoed heeft hier wat aan. Van Antwerpen: “Dat geldt voor nieuwe logistieke gebouwen en bestaand logistiek vastgoed. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden wat er bespaard kan worden aan het Petajoule verbruik en wat levert dat op in euro’s. Tijdens de komende Summit Logistieke Hotspots wil ik daar graag ook dieper op ingaan en zo concreet mogelijk maken wat circulaire economie kan betekenen voor bijvoorbeeld de eindgebruiker van logistiek vastgoed. Het is namelijk geen geitenwollensokken verhaal. Het is een economisch model waarmee geld kan worden verdiend, het is goed voor de portemonnee maar ook voor de wereld. Dat gaat in de logistiek ook spelen maar het zal allemaal wat sneller mogen.”

Concurrerend blijven in de keten
Ook wil Van Antwerpen de relatie leggen tussen circulaire economie en digitalisering. “Als SADC hebben we twee jaar geleden voor ons zelf vastgesteld dat er in de maatschappij drie stroomverleggers in de maatschappij zijn waarop we moeten inspelen. Dat is de transitie naar circulaire economie, digitalisering en bedrijven ecosystemen wat er op neer komt dat bedrijven steeds meer met elkaar moeten samenwerken in de keten om concurrerend te blijven. Digitalisering is daar een hulpmiddel bij en voor circulaire economie moet je sowieso samenwerken want je bent allemaal een stukje van de kringloop.”

Venlo bezig met circulaire economie
De SADC-directeur merkt dat circulaire economie begint te leven in de logistieke hotspots. “Het komt los. Zo heeft de provincie Friesland onlangs gezegd wij gaan circulair op alles. Venlo, Rotterdam en Amsterdam zijn er ook hard mee bezig, maar ik kan gerust vaststellen dat – ondanks dat er nog veel moet gebeuren – het thema circulaire economie mainstream begint te worden terwijl men zich twee jaar geleden nog afvroeg waar heeft zij het over?

Bron: www.logistiek.nl, 5 mei 2017