Twee nieuwe ontwikkelingen op Schiphol Trade Park

  20 maart 2019  |    Nieuws

In 2018 begonnen de werkzaamheden op Schiphol Trade Park met de voorbelasting van de hoofdinfrastructuur. Begin 2019 zijn de eerste gronden uitgegeven aan Necron en Delta Development/Volker Wessels. Necron is voornemens een Intercity hotel met 200 kamers te bouwen. Delta Development/ Volker Wessels heeft 5 hectare grond afgenomen voor de bouw van het Amsterdam Business Campus Square.

Necron
Het Intercity Hotel van Steigerberger is een 3/4-sterren hotel gericht op de reizigers van en naar Schiphol. Het gebouw is ontworpen door Renner-Suter Architecten en Rau Architecten en is met het gebruik van o.a. een WKO-installatie, zonnepanelen en het scheiden van grijs en zwart water, het voorbeeld van duurzaamheid. Start bouw staat gepland in april van dit jaar. De totale bouwtijd is circa 2 jaar. Naast het hotel zal Necron tevens een ParkingHouse ontwikkelen.

ABC Square
ABC Square wordt een hoogwaardig bedrijfsgebouw met een 4 sterren BREEAM-certificering en wordt volgens cradle-to-cradle principes gebouwd. Ook ABC Square past binnen de ambitie van Schiphol Trade Park om het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang, begin april start de bouw en oplevering staat gepland voor eind 2019. ABC Square biedt productie- en distributieruimtes in één pand, met representatieve showrooms en kantoorruimte aan de Airborne Avenue.

Dick van der Harst van SADC, projectdirecteur Schiphol Trade Park: “In dit gebied zijn we ambitieus en kiezen we voor circulaire gebiedsontwikkeling. De enorme waardeontwikkeling van het gebied die we hiermee bereiken, compenseert daarmee ruimschoots de extra investeringen die wij aan onze vestigers en onszelf vragen.”

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC: We hebben veel energie en creativiteit gestopt in de plannen om van Schiphol Trade Park een top internationaal werkmilieu te maken. Blij dat de eerste klanten dit herkennen en zich vestigen. SADC heet de eerste ‘bewoners’ van harte welkom!”


Foto header: Amsterdam Business Campus Square
Foto onder: Necron