Wat zijn de uitdagingen in de Life Sciences Sector?

  30 oktober 2019  |    Nieuws

SADC was donderdag 24 oktober co-host van ‘Growing Pains in de Life Sciences Industry’. Op SADC’s evenementenlocaties kwamen 30 professionals uit verschillende branches samen om met een frisse blik de uitdagingen van de toekomst te bespreken in de sterk groeiende life science sector. Georganiseerd in samenwerking met Drees en Sommer, amsterdam inbusiness, NFIA/Invest in Holland en Acerta

Actuele uitdagingen in de Europese Life Sciences sector vragen interdisciplinair, grensoverschrijdend denken en handelen. Zo zorgt de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam voor een enorme aantrekkingskracht richting internationale Pharma en Biotech reuzen. Hoe kunnen we de juiste condities scheppen voor vestiging van deze bedrijven? En hoe kunnen we startups en scale-ups zo goed mogelijk blijven faciliteren en talent blijven aantrekken?

Voor SADC’s Jeanet van Antwerpen de uitgelezen kans het concept van een Life Sciences & Health werkmilieu nabij station Hoofddorp te presenteren en te toetsen aan het publiek. Dit gebied biedt bedrijven van diverse groottes de ruimte te groeien en te bloeien. Een ontwikkeling gelegen in Schiphol Trade Park – midden in de Airport Corridor Hoofddorp-Amsterdam – die op dit moment verder wordt uitgewerkt. Op dit moment onderzoekt SADC de marktvraag: voor welke partijen binnen de LSH is deze locatie interessant? Suggesties tijdens de sessie waren BioTech en HighTech.

Hoe zetten we de locatie in de markt? Met een anchor tenant of een accelerator? En het gebied moet aanvullend zijn aan de diverse milieus in de omgeving, zoals Amsterdam Science Park en Leiden. De komende tijd wordt het concept verder aangescherpt.

Meer lezen over deze bijeenkomst? Drees en Sommer maakte een kort verslag, zowel Nederlandstalig als Engelstalig.

Ook meedenken?
Wil je met ons meedenken over het concept? Neem dan gerust contact met ons op. En stuur een mail naar Joep Schroeders, j.schroeders@sadc.nl of bel +31 (0)6 513 716 02.