Uitnodiging bijeenkomst 28 maart ‘Duurzame energie op bedrijventerreinen’

  14 maart 2017  |    Nieuws

Benieuwd wat duurzame energie uw bedrijf en bedrijventerrein kan opleveren?

Meld u dan aan voor de bijeenkomst ‘Duurzame Energie op bedrijventerreinen’

Verschillende bedrijventerreinen in Nederland zijn al bezig te verduurzamen. Belangrijke beweegredenen hiervoor zijn bijvoorbeeld de wens een lagere energierekening te bewerkstelligen, verduurzaming van het terrein door groene energie of de wens energie zelf en lokaal op te wekken.

Wilt u weten welke stappen u kunt nemen, en wat die kunnen opleveren? Op 28 maart 2017 komen ondernemers en experts bij elkaar om plannen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis halen en delen aan de hand van bruikbare voorbeelden uit de praktijk. Dit maakt het mogelijk om zelf aan de slag te gaan of lopende initiatieven verder uit te werken. Ook wordt u geïnformeerd over subsidiemogelijkheden die er zijn. De bijeenkomst zal een interactief karakter hebben waar volop de ruimte is om van elkaar te leren en van gedachten te wisselen.

Programma

Inleiding
Frans van der Beek, projectmanager PHB

Pitch BE+: 250 bedrijventerreinen energiepositief
Frank Geerlings en Eric Hoekstra

Bedrijventerreinen Energiepositief oftewel BE+ is een stichting die zich bezighoudt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Hun doel is om 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. Op dit moment doen al 12 bedrijventerreinen mee. BE+ wil de krachten bundelen om bedrijven te helpen om de duurzame weg naar de toekomst in te slaan. Hoe doen ze dat en wat kunnen ze voor u betekenen?

Bekijk hier de video van BE+.

Pitch SAENZ U.A.
Edwin de Groot, voorzitter SAENZ U.A.

Bedrijven in Zaanstad-Noord voorzien van groene stroom, die lokaal geproduceerd wordt en minder kost dan ‘grijze’ energie die nu uit het stopcontact komt. Dat is een belangrijk doel van SAENZ U.A., de energiecoöperatie van lokale ondernemers die eind 2015 is opgericht.
SAENZ U.A. bereidt met partners de bouw voor van een omvangrijk ‘zonnepark’ op bedrijventerrein Molletjesveer, op daken van daar gevestigde bedrijven. In 2018 komen daar 13.000 zonnepanelen, met een totaal vermogen van meer dan 3 megawatt. Ze voorzien in een belangrijk deel van de energiebehoefte van de leden. Na 2020 wil SAENZ U.A. minimaal de helft van de energie op het terrein zelf opwekken: 10 megawatt. Dat staat ongeveer gelijk aan de productie van drie grote windmolens.

Pitch Waarderpolder
Stan Verstraete, projectleider Groene Connecties

Groene Connecties is een initiatief van Parkmanagement Waarderpolder. Het initiatief ondersteunt bedrijven bij het zelfstandig opwekken van duurzame energie en het uitwisselen ervan. Parkmanagement werkt hierbij samen met Zown, een dochteronderneming van Alliander, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot zelfstandig opwekken en uitwisselen van duurzame energie per bedrijf.

Werksessies kennisdelen en plenaire terugkoppeling
In groepen  wisselen we met elkaar van gedachten over de eventuele vraagstukken waar de pitchers tegenaan lopen, en de vragen die u heeft voor uw bedrijventerrein(en).

Hoe kan subsidie u helpen?

Afsluiting

Borrel

Datum
Dinsdag 28 maart, 15.00 – 17.00 uur
Ontvangst vanaf 14.30 uur
Borrel met hapjes van 17.00 – 18.00 uur

Locatie
Stadhuis Zaandam
Zaal: Raadszaal
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam

Aanmelden
Om de deelnemers voldoende ruimte te bieden om hun eigen ideeën en vraagstukken in te brengen in de werksessies, zijn er slechts 30 plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl. U krijgt van te voren de routebeschrijving toegestuurd.

We hopen u 28 maart te mogen ontvangen!

Hartelijke groeten,
Namens het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen

Frans van der Beek
Harm de Boer
Frank Voorbergen
Isaac Roeterink

Foto: Asia Chang via Unsplash, Creative Commons