Uitnodiging PHB-Stec bijeenkomst in Almere: Onderzoeksresultaten, wat zijn de toekomstkansen voor uw bedrijventerrein(en)?

  31 maart 2024  |    PHB

Donderdag 18 april organiseert PHB samen met Stec Groep een fysieke regiobijeenkomst in Almere waarin we de concept-onderzoekresultaten van de Stec Groep naar de stand van de toekomstbestendigheid voor bestaande bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onder de loep nemen en de kansen om aan de grote opgave waar we voor staan te verkennen.

In 2018 hebben we een grondige analyse naar de toekomstbestendigheid van circa 250 bedrijventerreinen in de MRA uitgevoerd. In 2023 hebben we opnieuw opdracht gegeven om een actueel beeld te verkrijgen. De context is echter wel veranderd; thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie spelen nu een nog grotere rol op bedrijventerreinen dan voorheen. Daarnaast is er nu extra gekeken naar de mate van samenwerking (organisatiegraad) op een terrein. In totaal is onderzoek gedaan naar ruim 110 bedrijventerreinen in de MRA.

Met dit nieuwe onderzoek hebben we de volgende resultaten verkregen:

  • Een actueel en compleet beeld van het functioneren, de kwaliteiten en de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen in 2023.
  • Grip op alle relevante thema’s die spelen op bedrijventerreinen, met een focus op energietransitie, brede welvaart, ruimtelijke kwaliteit, circulaire economie en klimaatbestendigheid.
  • Vergelijking met de meting van 2018 om ontwikkelingen zichtbaar te maken en succesfactoren te identificeren.

Behalve dat we tijdens de bijeenkomst inzicht in bovenstaande resultaten geven, krijgt u ook antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de huidige herstructureringsopgave voor bestaande bedrijventerreinen in de MRA in vergelijking met het onderzoek van 2018?
  • Welke kansen liggen er om aan bovenstaande opgaven (zoals energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie) bij te dragen?
  • Welke instrumenten en voorwaarden zijn nodig om bedrijventerreinen toekomstbestendig te krijgen en te houden in de MRA?
Doel bijeenkomst

Het rapport geeft waardevolle input waarmee gemeenten, parkmanagement- en ondernemersverenigingen behalve inzicht krijgen, ook beleid kunnen maken en aan de slag kunnen.

Datum

Donderdag 18 april

Tijd

14.30 – 15.00 uur Inloop
15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst

Locatie

Gemeente Almere
Zaal De Voetnoot
Stadhuisplein 2
Almere

Aanmelden

UPDATE: U kunt zich niet meer aanmelden. De bijeenkomst zit vol. Wel hebben we nog eenzelfde bijeenkomst in Zaandam op 25 april.

U kunt zich voor deze (gratis) bijeenkomst aanmelden bij Monci Klein Langenhorst, m.kleinlangenhorst@sadc.nl.