Veelgestelde vragen Business Park Amsterdam Osdorp

  8 januari 2018  |    Nieuws

Business Park Amsterdam Osdorp is het bedrijventerrein van de toekomst, mede door de unieke ligging op de WESTAS tussen luchthaven Schiphol en Amsterdam in stadsdeel Nieuw-West. Waarom dit business park? Vanaf wanneer liggen de plannen hiervoor al vast? Welke rol speelt duurzaamheid hierbij? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen.

Waar ligt Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO)?

Business Park Amsterdam Osdorp is een bedrijventerrein op de WESTAS tussen de luchthaven Schiphol en Amsterdam in stadsdeel Nieuw-West, midden in de Tuinen van West. fase 1 (ook wel Lutkemeer 1) heeft een omvang van 19,3 ha netto uitgeefbare grond. Hiervan is 13,4 hectare uitgegeven en 3,6 ha gereserveerd. Er zijn op dit moment nog twee kavels beschikbaar: een van 1,5 ha en een van 0,7 ha.

Waarom Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO)?

Door een toenemende druk op de woningmarkt in Amsterdam, maken bedrijven in de stad ruimte voor de woningmarkt. Daarom is er een groeiende vraag naar bedrijfskavels in de regio rondom Amsterdam. Daarnaast wil de gemeente en GEM Lutkemeer bedrijven een plek bieden die vanwege deze verandering op zoek gaan naar een andere plek. Fase 1 heeft nog maar twee kleine kavels beschikbaar. Door de aanhoudende vraag voor bedrijfslocaties is er nu ook gestart met de realisatie van fase 2. We beginnen met het bouwrijp maken van de grond, wat ongeveer twee jaar duurt. Vanaf ongeveer begin 2020 kan er gebouwd worden.

Wanneer is het bestemmingsplan voor dit gebied vastgelegd?

In 2002 is het Bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder vastgesteld. Bestemmingsplannen moeten één keer per 10 jaar worden herzien. Daarom is in 2013 een herzien bestemmingsplan vastgesteld op 22 februari 2013. In het herziene bestemmingsplan wordt meer ruimte geboden voor stedelijke bedrijvigheid.

Bekijk hier de tijdijn van alle ontwikkelingen
Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling van Business Park Amsterdam Osdorp fase 2?

Dit gebied wordt ontwikkeld door de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) Lutkemeer. De GEM Lutkemeer is opgericht door Gemeente Amsterdam en Schiphol Area Development Company (SADC).

In welk stadium van ontwikkeling zitten we nu?

Fase 1 is zo goed als uitverkocht: er zijn nog twee kavels van 1,5 ha en 0,7 ha beschikbaar. Om de kavels van fase 2 op tijd beschikbaar te krijgen voor uitgifte, is het nodig om op korte termijn met voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten en civieltechnisch bodemonderzoek te doen. Na de bodemonderzoeken kan gestart worden met het bouwrijp maken van de gronden, door onder andere zand aan te brengen. De grond moet namelijk geruime tijd (minimaal 1,5 jaar) zetten, voordat er wegen kunnen worden aangelegd. Volgens de huidige planning zijn in het eerste kwartaal van 2020 de gronden gereed voor uitgifte.

Welke rol speelt duurzaamheid en ecologie bij de ontwikkeling van BPAO?

Duurzaamheid en circulaire economie zijn één van de belangrijkste speerpunten voor GEM Lutkemeer. Het business park ligt centraal in de Metropoolregio Amsterdam, middenin de Tuinen van West en vormt een belangrijk onderdeel van het werkgebied tussen de A9 en de A5 met Lijnden, Lijndenhof en de 1e fase van Business Park Amsterdam Osdorp. Daarbij is het nieuwe business park een schakel tussen stad, landbouw en natuur (met de Tuinen van West) én tussen stad, Schiphol en Haven. Om de huidige functies met landbouw, natuur en ecologie goed in te passen ontwikkelt GEM Lutkemeer dit gebied toekomstbestendig en duurzaam, volgens de nieuwste circulaire principes. Kort gezegd komt dit erop neer dat er waarde wordt toegevoegd aan de leefomgeving. Denk hierbij aan hergebruik van materialen, opwekken van duurzame energie in het gebied en ecologisch beheer.

Een ander voorbeeld van het toepassen van circulaire principes bij het ontwikkelen van bedrijfsterreinen. Is de samenwerking met de Miscanthus-groep, een collectief van boeren die Olifantsgras verbouwen bij Schiphol Trade Park. Hoe? Bekijk de video hieronder.

Welke bedrijven vind ik nu op de kavels van fase 1?

Diverse bedrijven kunnen zich vestigen op het Business Park Amsterdam Osdorp door een pand te realiseren op een van de kavels. Het is daarnaast mogelijk om een ruimte te huren in één van de bedrijfsverzamelgebouwen in Business Park Osdorp,

 • Corning Life Sciences
 • Business Court Amsterdam, in dit bedrijfsverzamelgebouw is onder meer modebedrijf Gabbiano gevestigd
 • Focus Amsterdam
 • No Excess
 • G4S Cash Services
 • Sanquin Bloedvoorziening
 • Taylor Guitars
 • BLOXXX units
 • ANWB Wegenwacht
 • New Century Hotel China Center Amsterdam
 • McDonald’s
Hoe richt SADC de communicatie met haar omgeving in?

De basis voor de ontwikkeling van het Lutkemeer is al eerder gelegd. De hoofdlijnen voor de ontwikkeling liggen vast maar de details van de inrichting kunnen nog wel bepaald worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stedenbouwkundig plan en de integratie van natuur en ecologie. SADC en de gemeente willen dit graag samen met verschillende (reeds in het gebied gevestigde) partijen uitwerken. Een van de partijen waarmee SADC in gesprek is geweest is bijvoorbeeld ecologisch boerderij de Boterbloem, waarvan de akkergronden eigendom zijn van GEM Lutkemeer en vanaf 2002 door de Boterbloem kosteloos in bruikleen zijn.