Verdere uitwerking ideeën park Green Park Aalsmeer

  29 juli 2019  |    Nieuws

Een park om in te sporten, te recreëren, elkaar te ontmoeten, de hond uit te laten of te wandelen, zo moet het park langs de Machineweg op Green Park Aalsmeer worden. Op maandag 8 juli 2019 vond de derde ‘placemanagementbijeenkomst’ plaats, waarbij een team van omwonenden, belanghebbenden en ondernemers meedenkt over de inrichting van een park langs de Machineweg en de herinrichting van de openbare ruimte rondom sporthal De Bloemhof. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst samen met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling.

Na de tweede bijeenkomst zijn de eerste plannen gedeeld met de subsidieverlener Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). SLS vond de plannen voor een sportkooi op het voorterrein van sporthal De Bloemhof echter te dominant in het programma. Na afstemming met SLS is de gemeente in gesprek gegaan met de provincie. Projectwethouder Robert van Rijn: “De provincie wil de Waterwolftunnel energieneutraal maken. Om dit te bereiken, heeft zij een vermogen van 800.000 kWh nodig en is zij op zoek naar mogelijkheden om dit vorm te geven. De gemeente heeft de plannen rond De Bloemhof laten zien en is sindsdien in gesprek met de provincie over de haalbaarheid van een sportkooi met een dak van zonnecellen. Er is wel tijd nodig om dit goed te onderzoeken.”

Quick wins
Om toch te zorgen dat er vaart blijft in het project, wordt nu een aantal quick wins uitgevoerd en is het project opgeknipt in 2 fases. Fase 1 bestaat uit de aanleg van het park en fase 2 uit de ontwikkeling van de sportkooi. Ontwerpbureau Zus gaat deze ideeën verder uitwerken tot een ontwerp dat aan de gemeenteraad en SLS wordt voorgelegd. In september komt het team weer bij elkaar om hierover verder te praten.