De Waarderpolder moet nog duurzamer

  9 februari 2021  |    PHB

„Het is heel goed dat er plannen liggen om in de Waarderpolder wateroverlast en hittestress tegen te gaan”, vindt Belderok. Hij spreekt donderdagavond in tijdens de commissievergadering. „Maar de plannen mogen allemaal nog veel krachtiger en ambitieuzer. De klimaatproblemen liegen er niet om. De klimaatcrisis is serieus. En Haarlem zou met de Waarderpolder koploper moeten en kunnen zijn van Nederland qua duurzaamheid.”

Namens de stichting Climatematters – die zich specialiseert in het vergroenen van industrieterreinen – maakte hij voor de gemeente een vier pagina’s tellend document met daarin vijf adviezen om de Waarderpolder nog sneller duurzaam te maken. Een van de adviezen is: zoek eens goed uit wat voor geld er voor verduurzaming beschikbaar is. En doe vervolgens aanvragen. Hij doelt op subsidies vanuit het Rijk en vanuit de provincie en noemt als voorbeeld het Nationaal Groeifonds en de Impulsregeling Klimaatadaptie.

Vraag geld aan het Rijk
Hier is Joris Krouwels van D66 het volledig mee eens. Hij zette de Waarderpolder ook om die reden op de vergaderagenda van de commissie. „Vanaf 1 januari dit jaar kunnen gemeenten en provincies de Impulsregeling Klimaatadaptatie aanvragen en hier liggen echt kansen”, zegt hij. „Het Rijk betaalt dan tot een derde mee aan groene plannen. En er is op ons bedrijventerrein genoeg snelle winst te behalen. Voor maatregelen rondom waterberging en hittestress bijvoorbeeld. Maar een ander voorstel is om de bomenrij bij de Hendrik Figeeweg en de Oudeweg eens af te maken.”

„We zijn eerlijk gezegd nog niet met de Klimaatadaptatie bezig”, reageert wethouder Robbert Berkhout (Economie en Duurzaamheid) op het voorstel van Krouwels. „Eind vorig jaar zijn deze afspraken pas vastgesteld. En u wil gelijk doorpakken, dat snap ik goed, in het kader van duurzaam doen. We moeten dit idee even tot ons nemen, en kijken hoe onze capaciteit is.”

Vierde convenant
De Waarderpolder is een van de belangrijkste banenplekken van Haarlem. Een paradepaardje. Sinds begin dit jaar liggen er nieuwe afspraken, in het Convenant Waarderpolder 2021-2025. Opgesteld door de gemeente en de bedrijven en ondernemers in de Waarderpolder, die zijn verenigd in Industriekring Haarlem (IKH).

Het is het vierde convenant voor het bedrijventerrein en nog nooit speelde duurzaamheid zo’n grote rol. Zo staan er onder andere grootschalige plannen voor de aanleg van een warmtenet onder het gebied. Bedrijven die veel restwarmte produceren, kunnen op die manier andere bedrijven verwarmen.

Bron: Haarlems Dagblad, 8 februari 2021