Waste Transformers winnaar SHARE AWARD 2017

  30 mei 2017  |    Nieuws

Groente-, fruit- en tuinafval waardevol maken door het om te zetten in energie. Dat kan en dat gebeurt. The Waste Transformers doet dit op lokale schaal. Het in Haarlemmermeer gestarte bedrijf heeft hiermee inmiddels wereldwijde impact. The Waste Transformers nemen daarom de zevende SHARE Award mee naar huis. De SHARE Award is een blijk van waardering voor een bedrijf uit de regio Haarlemmermeer, dat uitblinkt in duurzame initiatieven en producten. De prijs is op 29 mei 2017 uitgereikt tijdens het negende SHARE congres, in Sugar City, Halfweg. 

The Waste Transformers maken meters met het omzetten van afval in energie: in Haarlemmermeer, de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van bedrijven wordt met de methode van de Transformers op locatie omgezet in energie: dat kan op iedere straathoek en in ieder gebouw. Het bedrijf sluit de kringloop en dat is zichtbaar. Het principe werkt niet alleen in Nederland, maar kan ook een goed exportproduct worden. En het concept van de Waste Transformers kan goed mee blijven ontwikkelen op het gebied van hergebruik van bedrijfsmatig GFT-afval.

Wethouder duurzame economische ontwikkeling Haarlemmermeer John Nederstigt reikte de Award uit. ‘We moeten van gas los, om meerdere redenen. De beving in Groningen in het afgelopen weekend laat weer zien hoe urgent deze stap is. Om dit te bereiken hebben we grootschalige opwek van schone energie nodig: zonne- en windenergie. Maar ook kleinschalige, lokale opwek, waarbij GFT-afval een energiebron wordt, hebben we hard nodig. The Waste Transformers laten zien dat de kringloop gesloten kan worden. Dat laten ze hier, in de regio zien, maar deze methode kan wereldwijd worden toegepast. Ook in landen waar afval en energie nog grote(re) problemen vormen. Dat maakt The Waste Transformers een terechte winnaar!’

Award winnaars in voorgaande jaren zijn: Rigo Verffabriek, Joost Valk Architectuur, Shell Thiocrete, Park 20|20 CV, Nijssen Recycling BV en de Coöperatieve Vereniging Miscanthusgroep U.A. Zij dragen met hun innovaties en voortrekkersrol bij aan de transitie, de omschakeling naar een circulaire economie.

Genomineerden 2017

De Circulaire weg
De Circulaire Weg heeft een asfaltweg ontwikkeld van bestaande materialen en gebiedseigen grondstoffen, waardoor minder grondstoffen nodig zijn. De Circulaire Weg is een platform waar verschillende bedrijven bij aangesloten zijn. Ze bieden duurzame en circulaire oplossingen aan in de bouw en infrastructuursector. Door de samenwerking op te zoeken kunnen de partners veel grotere stappen maken en circulaire totaaloplossingen bieden. De Circulaire Weg kan volgens de jury van de SHARE Award een grote impact hebben op de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector).

Metabolic
Metabolic is meer dan een consultancybedrijf die de economie wil veranderen naar duurzaam en circulair. Het bedrijf is een pionier in systeemdenken (het besef dat alles op een bepaalde manier met elkaar samenhangt) voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Metabolic is sterk gericht op samenwerking, open source en kennisdeling. Naast consultancy en kennisdeling is het bedrijf ook graag praktisch aan de slag. Momenteel worden op Schiphol materiaalstromen in kaart gebracht en verbeteringen voorgesteld. www.metabolic.nl 

Biobound
Biobound maakt allerlei biobased producten zoals straatmeubilair (bankjes en bloembakken). Hierbij wordt geen beton gebruikt met grondstoffen als grind en zand, maar glasschuim (wordt uit restglas gewonnen) en gras. Grondstoffen worden ook hergebruikt. Het bedrijf is bovendien een voorloper in het gebruik van Miscanthus (olifantsgras) en gerecycled glasschuim in producten. De oorsprong van het bedrijf ligt in Haarlemmermeer. De jury schat in dat er een grote impact op de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW-sector) mogelijk is. www.biobound.nl

SHARE Haarlemmermeer 2017
De gemeente Haarlemmermeer en het bedrijfsleven (Rabobank Regio Schiphol, Royal Schiphol Group, Dura Vermeer, Schiphol Area Development Company (SADC), Schenk Makelaars, Bouwland en Log4Real) willen met SHARE visies, kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie bij elkaar brengen en delen, en bedrijven inspireren om hier deel van uit te maken. In dat kader organiseren zij jaarlijks een congres: SHARE, voor het bedrijfsleven uit de regio Haarlemmermeer en daarbuiten.

Dit jaar stond het SHARE congres in het teken van de luchthaven: Haarlemmermeer Airport City. Schiphol heeft een grote impact op de economie en het dagelijks leven in de regio. Innovatieve ontwikkelingen gaan razendsnel en de luchthaven biedt enorme kansen om de transitie naar de circulaire samenleving te versnellen.

Naast het SHARE congres organiseren de SHARE-founders een aantal keer per jaar SHARE Meets. In een kleinere setting spreken bedrijven uit de regio met elkaar over actuele thema’s met betrekking tot de circulaire economie.

Bron: persbericht Gemeente Haarlemmermeer, 30 mei 2017