Webinar Energiebesparing voor bedrijven: tips en praktijkvoorbeelden

  20 april 2023  |    PHB

Energie. Wat eerst zo vanzelfsprekend was, is nu voor veel bedrijven door de hoge energieprijzen en de vereiste energietransitie een urgent dossier geworden. De hoge energienota’s hebben ervoor gezorgd dat ondernemers zich er meer dan ooit van bewust zijn dat ze met de energietransitie aan de slag moeten, maar het ontbreekt vaak aan tijd en geld om hier aandacht aan te besteden.

Bedrijven hebben een wettelijke informatieplicht, en een C-label is voor kantoren sinds dit jaar verplicht. Grote bedrijven moeten daarnaast een EED audit doen (Europese Energie-Effiency Richtlijn). In veel regio’s is daarnaast ook nog sprake van netcongestie, welke sommige standaard oplossingen onmogelijk maakt en om een andere aanpak vraagt.

PHB organiseert daarom een webinar voor ondernemers (op bedrijventerreinen) die willen weten hoe ze kunnen besparen, welke maatregelen ze kunnen nemen op het gebied van zelf energie opwekken en het elektrificeren van het wagenpark, hoe energieopslag kan helpen bij het voorkomen en verlichten van de netcongestie, en welke subsidies voor onderzoek en investeringen er mogelijk zijn. Een webinar van een uur, om het ondernemers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het webinar is ook interessant voor medewerkers van gemeenten met bedrijventerreinen in hun portefeuille.

Programma

Moderator Frank Voorbergen (PHB) ontvangt in PHB-studio diverse ondernemers die voor dezelfde uitdaging op het gebied van de energietransitie hebben gestaan, maar al stappen hebben gezet. Zij delen graag de resultaten met u, maar ook over hoe hobbels genomen zijn.

Quick wins voor bedrijven om energie te besparen
Met o.a. Bauke de Heer, adviseur PHB
Met de hoge energieprijzen, de afhankelijkheid van gas uit Rusland, de landelijke en Europese energiewetgeving en de netbelasting wordt het steeds belangrijker om inzicht te hebben in uw energieverbruik en te weten welke maatregelen u kunt treffen om uw verbruik terug te brengen. Wij nemen u op hoofdlijnen mee in de stappen die u kunt zetten voor een beter inzicht in uw verbruik, wat de ‘quick wins’ zijn van de energiebesparende maatregelen en waar u sectorspecifieke informatie kunt vinden over dit thema.

Energie opwekken op eigen dak
Met o.a. Johan Karregat (Bouwbedrijf Van der Gragt, Wormerveer) en Eric Roos (Drukkerij de Toekomst, Hilversum)
Heeft u nog ruimte op uw dak? Door de snelle technologische ontwikkeling van zonne-energie en de gestegen energieprijzen kiezen steeds meer bedrijven om te investeren in zonnepanelen op hun dak. Toch zijn er voor veel bedrijven ook nog redenen om dit niet te doen. Hoe overtuigt u bijvoorbeeld de vastgoedeigenaar of de verzekeringsmaatschappijen van deze investeringen? Ondernemers vertellen u hoe zij dit hebben aangepakt, en welk resultaat het heeft opgeleverd.

Elektrificatie wagenpark
Met o.a. Jos Blom (Koolen Industries)
Elektrificatie van vervoer vraagt om totaaloplossingen. Een integrale aanpak van laadinfrastructuur, eigen opwek, opslag en een slim energie managementsysteem zorgen voor een efficiënte en betaalbare oplossing. Koolen Industries vertelt hoe zij ondernemers hierbij hebben geholpen.

Hoe kan energieopslag helpen?
Met o.a. Maarten Quist, GIGA Storage
Netbeheerder Liander en GIGA Storage, ontwikkelaar van grootschalige batterijsystemen, starten in Amsterdam en Lelystad pilots met grote batterijen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en meer partijen toegang te geven tot het elektriciteitsnet. Hiermee lopen zij vooruit op de nieuwe Energiewet die momenteel in de maak is. Dankzij deze slimme oplossing kan de onbenutte ruimte op het elektriciteitsnet tijdens de dalmomenten ingezet worden om meer ondernemers aan te sluiten, ook op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt.

Subsidies en ondersteuning
Abe Ferwerda vertelt welke subsidies er mogelijk zijn en hoe PHB hier, kosteloos en belangeloos, bij kan helpen.

Tot slot vertellen Bauke, Dennis en Abe hoe PHB ondernemers en gemeenten kan ondersteunen.

Wanneer?
Donderdag 11 mei, online
15.00 – 16.00 uur
Het betreft een webinar. Na aanmelden krijgt u namens PHB van Webinars.nu een inlogcode.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.

Wij willen benadrukken dat het webinar weliswaar openstaat voor alle geïnteresseerden, maar dat PHB alleen bedrijven, parkmanagement- en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen kan ondersteunen.

Heeft u een specifieke vraag die binnen het programma valt, stelt u deze dan gerust vooraf. Dan zorgen wij ervoor dat uw vraag wordt beantwoord. U kunt u vragen mailen naar Monci Klein Langenhorst.