Webinar HIRB+ en OTW subsidies terug te kijken. Presentaties te downloaden.

  4 mei 2021  |    Nieuws, PHB

Donderdag 29 april organiseerden PHB (uitgevoerd door SADC), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Provincie Noord-Holland een goedbezocht webinar over de HIRB+ en OTW subsidie voor bedrijventerreinen. Hieronder is het webinar terug te kijken en de presentaties te downloaden.

Na een introductievideo van Ilse Zaal, Gedeputeerde Economie van de provincie, vertelde ondernemer Rembrandt de Vries over de duurzaamheidsmaatregelen die Business Park Amsterdam Osdorp al eerder met behulp van OTW-subsidie heeft genomen, de energiescans die bij de bedrijven zijn gedaan, en wat de plannen voor de toekomst zijn met als doel om in 2025 een energiepositief business park te hebben.

Verenigingsmanager Bashar al Badri vertelde namens de Westfriese Bedrijven Groep (WBG), een vereniging met ruim duizend leden, over het project WBGroen dat met ondersteuning van een OTW-subsidie is uitgevoerd. Dit project bestond uit een communicatiecampagne, het bieden van kennis en ondersteuning aan bedrijven en het organiseren van kennisuitwisseling. Dankzij de opgedane ervaring en het ontstane momentum is inmiddels een stichting opgericht met een ambitieus doel om in 2040 bedrijventerreinen in de regio energieneutraal te maken.

Margot Recter ten slotte, lichtte namens de provincie beide subsidieregelingen toe. De provincie Noord-Holland streeft naar toekomstbestendige bedrijventerreinen en stimuleert de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. Ook in 2021 stelt de provincie HIRB+ en OTW subsidie beschikbaar. Daarnaast stelt de provincie in het kader van de motie Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds € 2.5 miljoen euro beschikbaar voor het fysieke verduurzamen van bedrijventerreinen onder de noemer HIRB+ duurzaamheid.

Advies
De subsidieaanvragen kunnen nu al ingediend worden. Kosteloos advies kan worden verkregen van:

  • Noord-Holland Zuid: Frans van der Beek, vanderbeek@sadc.nl, 06 – 50 21 33 58
  • Noord-Holland Noord: Nico Meester, nmeester@nhn.nl, 06 – 13 44 54 47
  • Regio IJmond: OD IJmond, Erna Hilbers, ehilbers@odijmond.nl, 06 – 51 38 36 92
    (OD IJmond heeft ook online een prestatie gegeven voor bedrijven uit de regio IJmond. Deze is hier terug te kijken) 

Download presentaties