Weg op SLP-West Noord gereed

  2 augustus 2017  |    Nieuws

Onlangs is de aanleg van de Hanedaweg en de Mactanweg op Schiphol Logistics Park West-Noordzijde voltooid. De voltooiing markeert de start van de ontwikkeling van SLP-West. In totaal is ongeveer een kilometer weg aangelegd: 16.500 m3 zand, 8.800 m2 verharding, 2.600 meter riolering, 27 rioolputten en 5.300 ton asfalt.

Langs de wegen zal een groenstrook worden aangelegd. In de toekomst worden er naast beide wegen nog een fietspad en voetpad ontwikkeld.

Door de aanleg van deze infrastructuur zijn de kavels waar binnenkort gebouwd gaat worden bereikbaar en hebben de bedrijven een goede ontsluiting met het omringende wegennet. Inmiddels hebben twee bedrijven op SLP-West Noord een omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting zal in het najaar gestart worden met de bouw.