Werkbezoek Statenleden aan herstructureringslocaties toont toegevoegde waarde HIRB-subsidies

  16 oktober 2017  |    Nieuws

Maandag 9 oktober hebben leden van Provinciale Statencommissie Economie, Energie en Bestuur een werkbezoek afgelegd aan meerdere herstructureringslocaties in het Noordzeekanaalgebied. Doel van het bezoek was om een goed beeld te vormen van het effect van de HIRB-subsidies (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen).

Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van gedeputeerde Jaap Bond naar aanleiding van statenvragen over de HIRB. Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) organiseerde het werkbezoek. PHB adviseert gemeenten en ondernemersverenigingen over subsidieaanvragen en over de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen. Omdat SADC sinds 2008 PHB uitvoert, was ook de directeur van SADC Jeanet van Antwerpen aanwezig bij het bezoek.

In totaal werden vier verschillende locaties bezocht:

  1. Middenhavengebied in IJmuiden
  2. Hembrugterrein in Zaandam
  3. Carel Reyniershaven in Amsterdam
  4. Heining in Amsterdam

Herstructurering op deze locaties is grotendeels in uitvoering en op onderdelen afgerond. Deze locaties geven een goed beeld van de reikwijdte van herstructurering. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van kades, verplaatsen van bedrijven, verkeersontsluiting, het opzetten van ondernemerssamenwerking in de BIZ of via parkmanagement, verbeteren van groeninrichting en waterhuishouding, en het aanleggen van zonnepanelen en fietsstroken. Met behulp van HIRB en met de rol van PHB komen deze verbeteringen van bedrijventerreinen van de grond.

De Statenleden (vertegenwoordigers van VVD, CDA, PvdA, ONH en D66) kregen in korte tijd een beeld van zowel de resultaten van de projecten als de uitvoeringsproblemen in de praktijk. Sommige projecten duren langer dan gedacht of pakken toch anders uit dan vooraf was ingeschat. Ook is timing een belangrijke factor en blijkt het soms lastig te zijn ondernemers zelf actief bij herstructurering te betrekken.

Zichtbare resultaten

Toch zijn er op alle bedrijventerreinen goede resultaten behaald. In het Middenhavengebied in IJmuiden is een subsidie van de provincie Noord-Holland voor het bedrijf Kloosterboer de aanleiding geweest om tot grootschalige duurzame innovaties in koelhallen over te gaan.

Het Hembrugterrein kon in crisistijd mede worden vlot getrokken dankzij HIRB-gelden. Op basis daarvan kan nu de planvorming met een gemengd woon-werkprogramma plaatsvinden.

In de Carel Reyniershaven investeert Havenbedrijf Amsterdam met financiële steun van de provincie Noord-Holland in de toekomstbestendigheid van de haven.

Op het bedrijventerrein de Heining (Sloterdijk IV) heeft de gemeente Amsterdam door het aanleggen van een weg nieuwe uitgeefbare kavels ontsloten en wordt nu in samenwerking met KG Parkmanagement het beheer van het bedrijventerrein op duurzame wijze vormgegeven.


Foto Edwin Rem: Toelichting van Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden N.V., op resultaten HIRB in het Havengebied.

Headerfoto Edwin Rem: Bezoek van de Statenleden aan de Heining in Amsterdam met ontsloten nieuwe kavels door de aanleg van nieuwe infrastructuur.