Werkzaamheden Ongestoord Logistieke Verbinding in volle gang

  15 april 2022  |    Nieuws

De werkzaamheden rondom de Ongestoord Logistieke Verbinding zijn volop bezig. Vorige week zijn de eerste damwandplanken gezet en de Hornweg opgeknapt.

OLV

De Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) verbindt Royal FloraHolland straks via de Middenweg, direct met de N201. Dat is belangrijk, omdat de wegen in Aalsmeer daardoor een stuk ontlast worden. De OLV zal de Hornweg ongelijkvloers, via een onderdoorgang, kruisen. De onderdoorgang zal bestaan uit stalen damwanden met een betonvloer. Afgelopen week plaatste Heijmans de eerste damwanden.

Hornweg

Daarnaast is de Hornweg buiten de bypass ‘opgeknapt’. Nadat er graafwerk voor kabels en leidingen is uitgevoerd, zijn de achterblijvende gaten met grond aangevuld. Om deze grond te verdichten zijn betonplaten aangebracht.
Inmiddels is deze grond verdicht, waardoor de platen iets zijn weggezakt. Dit gaf aanleiding tot trillinghinder in de omgeving. Met het uitnemen van de betonplaten en het aanbrengen van asfalt is het wegdek hersteld en is deze trillinghinder weggenomen.