Een zesde zintuig voor kansen

  28 mei 2021  |    Interview

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam heeft een doel: werkzoekenden vanuit een uitkering weer aan het werk helpen. Een hele kluif, met drie grote gamechangers op een rij. Manager Quinta van Boetzelaer en adviseur Tymen van Dijk leggen uit hoe zij dat aanpakken.

Tymen van Dijk was deze week nog bij zo’n bedrijf op Schiphol: tot een jaar geleden geen vuiltje aan de lucht, maar door de pandemie moeite het hoofd boven water te houden. Dus moet het driekwart van z’n personeel laten gaan. Tymen van Dijk werkt als adviseur voor werkgevers bij het Werkgevers servicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Een initiatief van onder andere de gemeente Amsterdam en het UWV, dat werkzoekenden en werkgevers uit de regio bij elkaar brengt. Het doel: de werkzoekende weer aan het werk te krijgen. Daarvoor helpt hij bedrijven, onder andere door uit te zoeken of er subsidies mogelijk zijn.

Hoezo is digitalisering jullie eerste gamechanger?
Tymen: “Door de vlucht die het heeft genomen. Steeds meer processen worden geautomatiseerd. Was de lopende band ooit een enorme vooruitgang, tegenwoordig doen in veel bedrijven robots de complete orderpicking. Daardoor verandert de rol van het personeel: medewerkers worden steeds meer een operator in plaats van een warehousemedewerker. Dat vraagt andere vaardigheden dan voorheen, meer IT-skills bijvoorbeeld.”

En op wat voor manier is dat voor WSP dan een gamechanger?
Quinta: “Wij hebben te maken met de gevolgen van die digitalisering. De vliegtuigafhandeling bijvoorbeeld, wordt steeds verder geautomatiseerd. De bagageband, het inklaren van goederen, het gebeurt grotendeels digitaal. Een deel van het personeel kan niet mee met de ontwikkelingen. Voor die mensen moeten nieuwe kansen worden gecreëerd of bestaande kansen worden benut.”
Tymen: “En daar komen wij kijken. In bepaalde sectoren bestaat nog altijd een krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven willen investeren in scholing om aan goed personeel te komen. En de overheid wil die bedrijven subsidies geven als ze werkzoekenden in dienst nemen die daardoor geen uitkering meer nodig hebben. Die kansen zien wij voor de werkzoekenden uit onze regio.”

Tweede gamechanger die jullie noemen is de Brexit. Leg uit!
Tymen: “Er moeten meer goederen door de douane, nu Groot-Brittannië geen onderdeel meer is van de Europese douane-unie. Daardoor had de douane relatief snel veel nieuwe mensen nodig. Daarin heeft WSP een rol gespeeld, wij hebben goede mensen aan de douane voorgesteld, die de komende maanden een opleiding krijgen.”

De pandemie, corona: ook zo’n grote gamechanger?
Tymen: “Immens groot! Begin maart 2020 organiseerde ik een banenmarkt op Schiphol. Een nuttig evenement: voor alle op Schiphol vertegenwoordigde sectoren was er een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er was dan ook een recordaantal werkgevers aanwezig. Maar door de lockdown op 15 maart was alles compleet anders. Bedrijven in de logistiek en de luchtvaart moesten ineens medewerkers ontslaan. ”
Quinta: “De werkgelegenheid op Schiphol heeft te lijden gehad van de enorme daling in passagiersstromen. Ook in de logistiek zijn klappen gevallen, maar een deel van de sector heeft juist veel meer werk. Vanuit een uitkering is het lastig om een baan te vinden, daarom is afgelopen zomer het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) van start gegaan. Deze publiek-private netwerkorganisatie, waar WSP partner in is, zet vooral in op van werk naar werk begeleiden van mensen voor wie baanverlies dreigt door de coronamaatregelen. Het overschot aan taxichauffeurs kunnen we inzetten als koerier. En grondpersoneel van KLM ging bijvoorbeeld aan de slag in een e-commercebedrijf.”

Wat zijn in de komende tijd de grootste uitdagingen?
Tymen: “Flexibilisering: door de snelheid van de digitalisering kunnen medewerkers niet meer op hun plek blijven zitten zonder zich te ontwikkelen. Heel lange dienstverbanden zien we niet zo snel meer terugkomen. De focus ligt meer en meer op een leven lang ontwikkelen en op het begeleiden van mensen naar nieuw werk als ze werkloos dreigen te raken.”
Quinta: “WSP werkt veel met ‘werkgevers met een warm hart’: bedrijven met oog voor inclusiviteit, die eraan mee willen helpen dat iedereen die mee kan doen, meedoet. Jammer genoeg hebben ook die bedrijven last van de pandemie, we merken dat het moeilijker wordt de talenten te benutten van mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Daar zie ik een uitdaging, nu nog meer dan voor corona. Hallowerk is een online matchingplatform van gemeentes in de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Utrecht en Amsterdam. Mensen met een uitkering die werk zoeken kunnen daar, al dan niet met een beetje hulp van de gemeente, precies aangeven wat ze kunnen en wat ze zoeken. Het stimuleert de eigen regie van de werkzoekenden. En het geeft werkgevers uit de regio’s de mogelijkheid heel gericht op zoek te gaan naar geschikte mensen.”

En waar zien jullie kansen?
Tymen: “Toch bij e-commerce. Steeds meer mensen doen hun boodschappen online. Grote online supermarkten als Picnic en Albert Heijn kiezen voor warehouses aan rand van de stad en koeriers die de boodschappen naar de klanten brengen. Wij bedenken dan meteen dat al die werkzoekenden die door de pandemie hun baan in de horeca verloren, daar aan de slag kunnen, als bezorger. Voor zulke kansen hebben wij een zesde zintuig.”

Lees het gehele artikel en andere artikelen in FACES