Circulaire weg Business Park Amsterdam Osdorp

  12 mei 2022  |    Nieuws

Circulaire gebiedsontwikkeling optima forma. 11 mei is Business Park Amsterdam Osdorp samen met aannemer KWS en adviseur Tauw begonnen met de aanleg van de circulaire weg op Business Park Amsterdam Osdorp fase 2. Met geen standaard wegfundering maar een fundering van gebiedseigen grond en zand. Dat vraagt dan ook om flexibiliteit. Om zoveel mogelijk grond in het gebied te behouden, zijn eerst de sloten gegraven en het zand dat daarbij vrij kwam in de cunetten gebruikt.

Normaliter worden eerst de wegen, en dan de sloten aangelegd. Nu dus andersom. Vervolgens is een specie vermengd met een ander bindingsmiddel (Geosta) aangebracht, en vermengd met het zand in de cunetten. En tot slot alles verdicht. In de grond vormt zich nu in 28 dagen een soort betonplaat die als wegfundering dient. Als de fundering is uitgehard, wordt de asfaltlaag aangebracht.

Wat hieraan nou zo bijzonder is?

We besparen hiermee de aanvoer, maar ook afvoer van zo’n 40.000 m3 grond. Dat zijn ongeveer 3.200 (2 x 1.600) vrachtwagens van 25 m3. Wat dat betekent voor het milieu maar ook voor de verkeersveiligheid in een stedelijk gebied is duidelijk. Een ander voordeel van deze fundering is dat het voor een sterkere weg zorgt waardoor een dunnere asfaltlaag nodig is, en de weg een langere levensduur heeft. Naderhand kan de grond gewoon weer worden gefreesd en hergebruikt. Zo is de cirkel weer rond. Circulaire gebiedsontwikkeling.